Digitala Lean-tavlor för visualisering och ett mer effektivt arbete

Genom att föra samman kraften i visualisering från Lean production med den digitala världens fördelar har vi skapat en plattform där du med unik flexibilitet kan skräddarsy alltifrån pulstavlor till förbättrings- och målstyrningstavlor.

Mer värde för mindre arbete

Begreppet Lean production myntades 1979 i en studie utförd av MIT och användes för att beskriva Toyotas unika arbetsstrategi, det så kallade Toyota Production System. Det japanska företaget hade under efterkrigstiden utvecklat ett slimmat och strömlinjeformat arbetssätt som gick ut på att effektivisera produktionen, minimera slöseri på resurser och skapa mer värde för mindre arbete.

Snart fick världen upp ögonen för dess fördelar och begreppet spreds internationellt. Idag är Lean production ett utbrett arbetssätt som berör alltifrån ledarskap till utformande av arbetsverktyg och processer. Lean tillämpas vitt och brett i flertal industrier - i såväl fabriker som inom sjukvården och fastighetsbranschen.


Visualisering och flexibilitet

En av huvudprinciperna inom Lean production handlar om att våga synliggöra sina motgångar och problem för att kunna bli så effektiv som möjligt. Man pratar ofta om den japanska sjön; genom att sänka vattennivån så synliggörs problemen. Begreppet menar på att vi inte alltid tillåter oss själva att se problemen, men genom att visualisera och bena upp arbetet framför sig så uppenbarar de sig.

Och det är just det som våra digitala tavlor går ut på. Genom att visualisera information på rätt sätt kan du snabbt bilda dig en objektiv uppfattning vid första anblick. Varje tavla är skräddarsydd för att hjälpa dig att både effektivisera informationsspridningen och leverera kundvärde på ett smartare sätt. Det blir helt enkelt inte mer lean än såhär.


Här nedanför följer exempel på några av de lösningar vi kan skapa för din verksamhet.

Pulstavla

Den vanligaste av alla Lean-tavlor vi skapar är den för daglig styrning. Pulstavlan går ut på att få ordning på den dagliga verksamheten genom att aggregera och sammanfatta information om alltifrån process-status, säkerhet och kvalité från varje team. Med en pulstavla får du en konkret överblick över det allra viktigaste för dagen.

Förbättringstavla

Med en förbättringstavla får du hjälp att lyfta blicken i mer övergripande och långsiktiga förbättringsfrågor. Varje team kan lägga in förslag och eskalera kort som behöver få beslut av ledningen. Oavsett om du vill förbättra rutiner, processer eller hela strategier, så är förbättringstavlan din bästa vän.

Kaizentavla för ledningen

En kaizentavla för ledningen är en form av förbättringstavla som ger dig en överblick av eskaleringar och delegeringar mellan olika avdelningar och team. Kring en kaizentavla kan ledningsgruppen samlas för att till exempel ta beslut på eskalerade frågor och säkerställa att verksamheten ständigt förbättras.

Plan-Do-Check-Act, PDCA 

Förbättringshjulet PDCA är en välkänd metodik som används för att planera, genomföra, kontrollera och införa nya förbättringar. Med en sån här tavla kan du enkelt flytta runt förbättringarna i förbättringshjulet precis såsom du hade gjort med post-it lappar på en whiteboard.

Six sigma

Visualiseringstavlor kan vara till stor fördel i mer långsiktiga Six sigma-projekt. Med en Six sigma-anpassad tavla kan du till exempel jobba djupgående med detaljerade analyser, utföra förbättringar enligt DMAIC-metoden (Define Measure Analyze Implement Control), samt stötta dina projektmedlemmar genom att visualisera alltifrån progress, mål, analysresultat, tester, uppgifter och roller.

Risktavla

Med våra unika risktavlor kan du identifiera och visualisera likaså möjligheter som risker. Genom att räkna på sannolikhet och konsekvens får du ett risktal och kan på så sätt kartlägga alla potentiella utfall inom olika områden i verksamheten. Dessa kan sedan aggregeras upp till ledningen som får en tydlig överblick över var i ledet riskerna finns.

Arbetsmiljö och säkerhet

Att synliggöra olyckor och tillbud på arbetsplatsen kan få stora effekter i ett förbättrat säkerhetsbeteende hos din personal. I och med att olyckor markeras med rött i modellen Gröna Korset kan alla se att något har hänt. Informationen kan även förstärkas genom att ta en bild med mobilen och bifoga i rapporten från olycksplatsen, så att alla kan bli medvetna om vilka säkerhetsrisker som finns på arbetsplatsen och genom ständig förbättring eliminera dessa. 

Patientsäkerhet med det digitala Gröna Korset

Med Gröna Korset för patientsäkerhet kan du som är ansvarig för en vårdavdelning visualisera skador och risker digitalt på samma sätt som med olyckor och tillbud inom arbetsmiljö. Gröna Korset för patientsäkerhet var en av de första sakerna vi tog fram i MEVISIO, redan under våren 2017 för Region Halland och senare det året även för Region Skåne, vilket troligtvis gör det till världens första tillämpning av det digitala Gröna Korset för patientsäkerhet!

5S-tavla

Toyotas fem S har i årtionden använts med framgång för att stabilisera processer och skapa ordning och reda. Med en digitaliserad 5S-tavla kan du effektivisera och upprätthålla rutinerna och därmed säkerställa en säker arbetsplats. Du kan även planera uppföljningar och teamundersökningar, samt revidera de olika resultaten löpande.

Målstyrningstavla

Genom att synliggöra nyckeltal och KPI:er i en målstyrningstavla kan alla medarbetare se hur det går för verksamheten. Den visar både nuläge och historik för olika mål och nyckeltal, och visualiserar datan i diagram. Skulle ett mål inte uppnås kan du enkelt lägga in det som ett nytt kort i en förbättringstavla.

Kanban-tavla

Kanban-tavlor (eller så kallade Scrumboards) är en mycket populär metod för att visualisera och effektivisera processer. Tavlan delar upp processen i olika etapper som uppgifterna sedan kan förflyttas emellan i små iterativa utvecklingssteg. Det resulterar i ett jämnare utvecklingsarbete med mer löpande leveranser.

Allt detta, och mycket mer, går att skapa i MEVISIO - den digitala plattformen för visualisering och teamwork. 

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB