Case - Öka patientsäkerheten med Gröna Korset

Den viktigaste frågan för en vårdgivare är att hjälpa patienten att bli frisk, och en av de värsta sakerna som kan hända är att patienten får en skada i samband med vården. Genom att visualisera och diskutera detta kan medarbetarna systematiskt förbättra verksamheten tillsammans.

Gröna korset metodiken

Motsatsen till ett grönt kors är ett rött kors, vilket är den symbol som används för att visa vägen till akuten när man har blivit sjuk. Motsatsen innebär alltså att vända samma symbol till något positivt – det vill säga att en skada inte har inträffat.

En skadefri dag markeras i korset med grön färg. Har det funnits risk för skada markeras det med gult, och de dagar då en vårdskada har inträffat så sätter man den dagen som röd.

De första tankarna innan man har provat metodiken brukar vara följande:

  • Ska vi verkligen visa upp hur många skador som inträffat?
  • Hur ska personen som orsakat skadan uppleva det?
  • Och vad säger patienterna om de får se detta?


När man börjar med Gröna Korset är det därför viktigt att grunda diskussionen med vad syftet är, nämligen att genom medarbetarnas engagemang och idérikedom ständigt förbättra verksamheten steg för steg.

En viktig komponent för att snabbt kunna minska antalet incidenter är att uppmuntra identifieringen av risker. Risker markeras med gult vilket kan låta konstigt när strävan ska vara att få en grön dag, men genom att eliminera risker förhindrar man att skador inträffar.

En annan viktig komponent i arbetet är att koda varje risk och varje vårdskada. Detta gör dels att det blir enklare att föra statistik över vilka som är de vanligaste händelserna. Samtidigt lyfter det diskussionen till nivån ”varför”, istället för ”vem”.

Diskussionen är den tredje grundkomponenten som avgör framgången med metodiken. Genom att alla inblandade samlas varje dag och analyserar risker och skador tvärprofessionellt tillvaratas kunskapen som finns i organisationen, samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor.

Uppdrag: Digitalisera Gröna korset

null

När Mevisio fick uppdraget att ta fram en digital version av Gröna Korset så hade kunden, som är en av de större Regionerna i Sverige, kört metoden på whiteboard i ett år. Man var nöjd med utfallet men den fysiska begränsningen gav en del önskemål som med fördel kunde lösas digitalt:

  • Spara och enkelt kunna se historik

  • Sammanställa data från flera skifts Gröna Kors

  • Få statistik på händelser över hela förvaltningen

  • Analysera trender med heat-maps

  • Ha möte och se tavlan via länk, för medarbetare som sitter på olika orter

Första steget var ett utveckla en digital tavla som gick att köra i en webbläsare på en vanlig dator. Det är samtidigt möjligt att köra den på en stor pekskärm, så att den blir synlig och tillgänglig i korridorerna nära händelsernas centrum.

 
null

Lösningen som togs fram i Mevisio utformades med digitala tavlor, där varje skift har sin tavla där man ser skiftets resultat och även skiftets händelser. Detta sammanställs till en övergripande tavla där respektive dag visar den allvarligaste färgen från de tre skiften förmiddag, eftermiddag och natt.

 

Upptäck andra kundcase