April 2017, MEVISIO är Live!

Samtidigt som vi startade företaget körde vi full fart med att utveckla plattformen. Och det har gått undan. Redan 114 dagar efter den första succé-presentationen av det som blev MEVISIO körde första kunden nu igång sin digitala visualisering skarpt!! För att klara det på så kort tid samtidigt som vi drev Meffecta och Metodio var vi tvungna att vara Lean i utvecklingen. Så här gjorde vi:


Lean Produktutveckling, eliminera överproduktion

Jag har jobbat med Lean ända sedan jag byggde bil på SAAB i Trollhättan 1998. I Lean pratar man om ofta de 7+1 slöserierna (Överproduktion, Lager, Onödiga rörelser, Väntan, Överbearbetning, Transporter och Defekter/Omarbete samt onyttjad kompetens och kreativitet). Ofta säger man också att Överproduktion är det värsta slöseriet.


När Marcus och jag drog igång MEVISIO kom vi tidigt fram till att det värsta vi kunde göra var att Överproducera i produktutvecklingen. I en bilfabrik innebär Överproduktion att man bygger bilar som ingen köper. För vår del var det värsta som kunde hända att vi la för mycket tid på att utveckla något som vi inte skulle få tillräckligt betalt för. Vi bestämde därför tidigt att utveckla plattformen i nära samarbete med kunder som tidigt ville beställa, och helt enkelt ta fram det som de efterfrågade.


Flexibilitet genom standardiserade moduler

Standardisering är ett annat grundtänk inom Lean som vi också har tillämpat från start. Standardisering brukar normalt sett inte förknippas med flexibilitet, men så är det. Tänk på hur språket är uppbyggt. På första nivån har vi standardiserade komponenter, bokstäverna, som vi kan bygga vilka ord och meningar vi vill av.

På samma sätt är MEVISIO-plattformen uppbyggd. På första nivån har vi standardiserade moduler, som kan kombineras till helt unika och behovsanpassade tavlor. Det bygger på samma princip som Metodios Magnetark med tryck.I nuläget har vi bland annat dessa moduler färdiga:

 • Lappar som kan flyttas mellan olika rutor, för att bygga ärendefllöden och prioriteringsmodeller t.ex.

 • Foton som kan flyttas mellan olika rutor, för att t.ex. visa vilka som är närvarande och vilka som är på tjänsteresa eller sjuka

 • Tabeller med kolumner för text, siffror, datum, trend-pilar, status-färger och PDCA-tårtbitar

 • Filtrerade kolumner, som t.ex. visar allt som är försenat eller med röd status

 • Gröna Korset

 • Diagram med staplar och linjer som uppdateras automatiskt

 • Räknare som t.ex. summerar antal ärenden per fas

 • Formulär för att skicka in exempelvis förslag

Tanken med att vi kallar MEVISIO för en plattform är att det hela tiden kommer att komma nya moduler som man kan utgå från.

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB