Augusti 2017, MEVISIO lanseras!

Den 29 augusti lanserade vi MEVISIO! Vad var det då som gjorde att vi har kommit hit?


Det hela startade för ett år sedan med ett utskick från Metodio, för att se om det fanns intresse över en digital Lean-tavla. Region Halland hade precis kommit igång med ett kit till sina fysiska Förbättringstavlor i hela regionen, och ville komplettera denna med en digital version. Anledningen var främst att avdelningar med verksamhet på flera orter också skulle kunna ha effektiva möten om sitt förbättringsarbete, utan att träffas vid en fysisk tavla.


Det fysiska kittet har fält för Patientsäkerhet, Prioriteringsmatris för förbättringsförslag, listor med pågående förbättringar, samt Indikatorer och Verksamhetsplan. Vi började med att efterlikna den och tog fram en enkel version i en Excel-liknande lösning, som en avdelning började köra.


Intresset kring den ökade, både inom Region Halland och från andra håll. Så i december tog vi beslutet att utveckla en helt egen lösning. Utvecklingsarbetet skedde i nära samarbete med Lean-specialisterna i regionen och i april drog första teamet igång sin webbaserade Förbättringstavla skarpt.


Nu är fler team igång. Allt fungerar som det ska och vi ser hela tiden fler områden som MEVISIO kan användas för. Vi vill tacka pionjärerna Edna, Sofia, Johanna, Aslak, Anna-Lena, Jeanette och Ann-Marie som tidigt såg potentialen i verktyget. Stort tack för den tydliga kravställningen, tester samt för den ständigt pågående och härliga dialogen om utvecklingsmöjligheter!
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB