Gröna korset digitalt, för vårdsäkerhet och arbetsmiljö

En potentiell kund hörde av sig och ville se hur vi kunde lösa Gröna Korset för ett helt sjukhus. Grundmodulen fanns redan men att köra den i stor skala innebar nya krav. Efter ett par dagars intensivt utvecklande av Marcus och vår designer Sven kunde jag sätta upp en test-miljö och provköra, och det blev riktigt bra!Gröna Korset för vården används för att visualisera och följa upp vårdskador på patient, till skillnad mot industrin där det används för arbetsmiljö och säkerhet. I MEVISIO finns det nu möjlighet att lägga upp ett Gröna Korset för varje skift och varje arbetslag, och sedan sammanställa detta för hela avdelningen.

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB