MEVISIO på Vitalis

Under maj genomförs Nordens största e-hälsomöte i Göteborg under namnet Vitalis. Sjuk- och hälsovården genomgår just nu en omfattande transformation där digitalisering och modern teknik utgör en avgörande komponent. Sektorn är en viktig marknad för MEVISIO då vår flexibla plattform lämpar sig mycket väl för de varierande krav som förekommer på olika avdelningar. Våra kunder använder redan plattformen till en bred uppsättning tillämpningar.

  • Andon-system för att signalera behov av hjälp i behandlingsrum (se bild nedan).

  • Schemaläggning av resurser (personal och behandlingsrum).

  • Visualisering av patientskador i det digitala gröna korset och klassificering av händelser för analys och förbättring.

  • Hantering och uppföljning av förbättringsaktiviteter i PDCA-cykeln.

MEVISIO kommer finnas på plats under mässan och pratar gärna mer om hur vi kan stödja dig som jobbar inom vården med digitala lösningar som anpassar sig till dina arbetssätt. Boka ett möte via eHealth Match eller kontakta oss direkt.  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB