Studiebesök hos vår kund Drakfastigheter

Jag fick en rundvandring under äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall när jag besökte vår kund Drakfastigheter på Sundsvalls Kommun. Anledningen till studiebesöket var att Drakfastigheter stod som värd för den årliga nätverksträffen för fastighetsområdet bland kustkommunerna i Norrland, och då visade man upp sin tillämpning av MEVISIO.


Tidigare under dagen hade Drakfastigheter även presenterat sin processkartläggning. Så när vi gick runt och kollade på driften av äventyrsbadet kom jag att tänka på ledningssystem. Att precis som det krävs system för att styra alla rör i en badanläggning så behöver man system för att styra alla processer i en verksamhet.Det är inte ritningarna över rören som jag tänker på då (vilket skulle kunna liknas vid processkartor), utan kontrollsystemet för alla automatiska och manuella händelser som sker varje dag.


Ett sådant kontrollsystem för alla typer av verksamheter är vad jag menar med ”Daglig styrning”. Det är inte bara en analog eller digital tavla och ett dagligt möte. Det är ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att verksamheten fungerar optimalt varje dag. Ett sätt att leda verksamheten. Ett ledningssystem.


På Drakfastigheter har man under året börjat använda MEVISIO för att visualisera det som är extra viktigt att lyfta fram. I tavlorna hittar man bland annat Gröna korset för arbetsmiljö och säkerhet, pågående projekt och frånvaro.


Extra intressant är även kopplingen till fastighetssystemet DeDU, där tavlorna hämtar information om öppna arbetsorder och visualiserar live i tavlorna.

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB