Träffa MEVISIO på Nordic ConTech Talks i Stockholm


MEVISIO kommer vara med på Nordic ConTech Talks i Stockholm igen i år. Vi ser fram emot att träffa andra spännande tech bolag samt personer från byggbranschen.

Nordic ConTech är samhällsbyggnadssektorns nya plattform för innovativ utveckling. Bakom konceptet står Svensk Byggtjänst med Smart Built Environment-projektet Bygg 4.0 och Nordbygg som partners.


Syftet med Nordic ConTech är att:

  • Kommunicera nya lösningar och satsningar för framtidens samhällsbyggnad

  • Skapa dialog och möten mellan branschens aktörer, start-ups, innovatörer och finansiärer

Detta ska bidra till att få fram och realisera fler innovationer inom samhällsbyggnad. Innovationer som i sin tur leder till en ännu mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar bygg- och förvaltningsverksamhet.


Innovation = samverkan

En ny undersökning om innovation inom samhällsbyggnad från Industrifakta/Svensk Byggtjänst visar tydligt på två huvudpunkter:


  • Det behövs innovationer som gäller hela byggprocessen eller blir en integrerad del av hela processen

  • Att teknisk utveckling och hänsyn till livsstilsförändringar samordnas i innovationsarbetet

Med andra ord handlar innovation inom samhällsbyggnad mycket om samverkan och samsyn på hela bygg- och förvaltningsprocessen.


Digitalisering, industrialisering och visualisering

Här blir digitalisering och gemensam användning av data en viktig del. Liksom automatisering och industrialisering av processer och arbetsmoment.

Visualisering och simulering för att planera och testa gemensamma lösningar för bättre byggande och förvaltning är också angelägna frågor.

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB