Exempel på hur MEVISIO har tillämpats hos våra kunder

Varje tavla har konfigurerats helt enligt kundens krav. Genomförandet följer alltid en process av snabbt, iterativt utvecklingsarbete, i nära samarbete med operativa ledare hos kunden. Tavlorna körs på antingen stora pekskärmar eller vanliga datorer.

Visionära kunder

Här får du se exempel på vad som går att åstadkomma i MEVISIO. Det är våra fantastiska kunders behov av visualisering av olika saker som driver oss till att bygga en ännu bättre och mer flexibel plattform. 

De flesta använder MEVISIO för digitala Lean-tavlor, som exempelvis Pulstavlor, Förbättringstavlor och 5S-tavlor. Klicka på knappen för att läsa mer om möjligheterna kring de olika Lean-tavlorna.

Daglig styrning i processindustri
Funktioner:
Indikatorer för säkerhet, leverans, kvalitet, lager och effektivitet
Kort för åtgärder, kopplade till avvikelseindikator
Eskalering till ledningens tavla

Fördelar:
Enkelhet i rapportering och uppföljning
Åtgärder vid avvikelser Informations-tillgänglighet
Daglig styrning i en fabrik
Funktioner:
4 organisationsnivåer, med konsolidering av data till högsta ledningen
Indikatorer för säkerhet, miljö, kvalitet och leveranser dag för dag
Integration med produktionssystem för automatisk import av produktionsdata

Fördelar:
Bättre datakvalitet
Snabbare daglig styrning
Mindre administration
Mer tid för förbättringar
Förbättringsarbete i sjukhus
Funktioner:
Indikatorer för förbättringsarbete, projekt och patientsäkerhet
Verksamhetsplanering och uppföljning
Sammanställning av data till ledningsnivå

Fördelar:
Enkelhet i rapportering och uppföljning
Prioritering av förbättringar med hög effekt och låg insats
Spårning av förbättringsprogrammets effekt
Årshjul i en kommun
Funktioner:
En kanban-ruta för varje månad
Färgkodade månader per kvartal
Lista med ett utdrag av aktiviteter per person

Fördelar:
Bättre översikt över årets huvudaktiviteter
Lätt att upptäcka om det finns ojämn arbetsbelastning i verksamheten från månad till månad
5S i hela verksamheten
Funktioner
Granskningsformulär med bifogad bild. Formuläret är också tillgängligt via smartphones och kan använda telefonens kamera
Listor med resultat, nuvarande och senaste avvikelser
Avvikelserna visas på tavlan för lagens dagliga styrning

Fördelar
Effektiv revision av 5S
Förbättrad hantering av korrigerande åtgärder inom 5S
Pulsmöten i serviceföretag
Funktioner:
Skicka kort till andra tavlor
Inrapportering av inspektioner dagligen via mobil
Indikation när en avvikelse är registrerad på relaterade mål
Länk till dokument i SharePoint

Fördelar:
Kommunikation mellan lag
Tydlig koppling mellan KPI och åtgärder
Spårning av förbättringsprogrammets effekt
Andon-system för tandvårdsklinik
Funktioner:
Signal från behandlingsrum vid behov av stöd
Färgkod för yrkesgrupp
Direktmeddelanden till individer

Fördelar:
Snabb hjälp från rätt resurs
Statistik för Andon signaler, som kan användas för förbättringsarbete
Ökad produktivitet
Schemaläggning för tandvårdsklinik
Funktioner:
Planering av vem ska vara i vilket behandlingsrum och när
Basschema som används som mall
Personlig vy för varje enskild person

Fördelar:
Effektivitet i planeringsprocessen
Tydlig bild för receptionist om vilken typ av behandlingar som kan bokas i varje rum
Schemalagd tid mot arbetstid följs upp
Visa mer

Innehållet i skärmklippen har justerats av hänsyn till kundens krav på sekretess.

Se mer av MEVISIO och testa själv

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Copyright 2020 MEVISIO AB