Visualisera data och samordna målsättningar på det sätt som passar er

Våra anpassningsbara visualiseringstavlor skapar enorma möjligheter. Upptäck hur Mevisio kan visualisera din verksamhets prestation och hjälpa er med måluppfyllelsen.

Volvobil2

Mer effektiv för varje dag

En överblick av verksamhetens prestation i realtid gör det enklare att upptäcka och åtgärda problem.

Tillför mervärde

Effektivisera processerna och skapa mervärde i arbetet, dag efter dag.

Samsyn i teamet

Visualisera vad som är viktigast för verksamheten och samordna teamets och organisationens mål.

Kontinuerlig förbättring

Skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Enklare projektledning

Fördela, eskalera och hantera arbetsuppgifter på ett effektivare sätt med verktyg anpassade till era arbetsflöden.

Digitaliserade Lean-verktyg

Kombinationen av Lean-processer och digitala lösningar underlättar den dagliga styrningen.

Lean inom produktion

En av huvudprinciperna i Lean Production är att identifiera problem och lyfta fram motgångar för att göra verksamheten starkare. Med Mevisios plattform för visualisering och samarbete får du överblick och full kontroll över verksamheten och kan förbättra era processer enligt Lean Production.

Mevisio4094

Daglig styrning

Daglig styrning hjälper dig att uppnå en effektivare verksamhet, behålla konkurrenskraften och samordna målen genom hela organisationen. Med Mevisio som bas för den dagliga styrningen kan du enkelt följa upp verksamhetens affärsmål på dags-, månads- och årsbasis.

Spendrups

Lean inom vård och omsorg

Med Lean Healthcare används Lean-metodikens principer inom hälso- och sjukvården för att förbättra driften av sjukhus och andra vårdinrättningar. Mevisio gör att du kan fördela resurser mer effektivt, följa upp incidenter och öka patientsäkerheten.

Laholm Andon iPad Edit

Implementering av företagsstrategi

En av de viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik organisation är förmågan att samordna arbetsinsatserna i en strategisk riktning. Med Mevisios plattform för visualisering och samarbete kan ni fokusera på strategiska prioriteringar och kommunicera mål genom hela organisationen.

Mathias  - Mevisio-011