Digitalisera den dagliga styrningen

Daglig styrning med digitala tavlor

Visualisera målsättningar

Genom att visualisera era mål på en stor skärm vet alla vad som är viktigt och hur ni ligger till i förhållande till målen.

Fokusera och prioritera

Visualisering av information ökar teamets medvetenhet och gör det lättare att se vilken väg ni gemensamt behöver ta för att nå målen.

Identifiera möjligheter

När alla är engagerade i verksamhetens mål blir det naturligt att samarbeta, lösa problem och hitta olika möjligheter som hjälper er att nå dem.
Daglig styrning med interaktiva digitaliseringstavlor

Förändra den dagliga driften

Med Mevisio kan du snabbt få en överblick över både målen och er nuvarande status.

Framgångsfaktorer för daglig styrning

Daglig styrning används framgångsrikt av många företag för planering och uppföljning av driften. De flesta av våra kunder grundar sin dagliga styrning på Lean Manufacturing, Lean Healthcare, Six Sigma eller Toyota Production System. I dessa metoder är principer för visualisering och problemlösning viktiga delar för en ökad kvalitet, service och vinst.

Genom att visualisera målsättningar, planer och avvikelser på storskärmar och hålla korta, dagliga möten skapar du en arbetsrytm för att lösa problem, ta vara på möjligheter och styra verksamheten mot de uppsatta målen. 

Som effekt av den dagliga styrningen får du dessutom en effektivare verksamhet, som blir mer konkurrenskraftig och får ökade marknadsandelar.

Tavlan för daglig styrning

Interaktiva visualiseringstavlor är viktiga när det gäller att samla ihop allt under den dagliga styrningen. Informationen som visas kan variera beroende på era mål och hur verksamheten presterar i nuläget. Tavlan bör visa den viktigaste informationen för det område den utformats för. När du utformar tavlor för organisationens team bör du därför tänka på de olika lagren i den dagliga styrningens processer. 

När du har fått ordning på tavlans innehåll kan du och dina kollegor börja diskutera hur layouten ska utformas. En bra tumregel är att tavlan ska kunna läsas från vänster till höger och uppifrån och ned. Det gör dessutom att layouten fungerar som dagordning för det dagliga pulsmötet.

Det dagliga pulsmötet

Huvudsyftet med dagliga pulsmöten är att komma fram till ett läge där alla teammedlemmar vet exakt hur verksamheten för närvarande presterar och vad som behöver göras för att målen ska uppnås.

Det är nästan omöjligt att ha ett effektivt möte utan en bra tavelstruktur. För att kunna skapa en tavla som är anpassad till specifika teams behov behöver du ett verktyg som är flexibelt. Det är här Mevisio kommer in. Med vår plattform för visualisering och samarbete kan du anpassa nästan varje aspekt av tavlorna för att matcha varje teams eller avdelnings specifika behov.

At a glance

Varför digitalisera den dagliga styrtavlan?

Genom att lägga till digitala funktioner, till exempel eskaleringsrutiner, personliga vyer, användning av nyckeltal och aggregering av resultat, kan du göra den dagliga styrningen effektivare och visa en tydlig koppling mellan nyckeltalen och olika åtgärder.

Läs mer om hur Mevisio hjälper företag att effektivisera sin operativa verksamhet

FläktWoods (SV)

Om företaget

Fläkt Woods är en tillverkare av luftbehandlingsprodukter av högsta kvalitet avsedda för byggnads- och infrastrukturventilation och rökutsug (brandsäkerhet). Med mer än hundra års erfarenhet av branschen strävar Fläkt Woods hela tiden...

Utforska alla lösningar

Lean Production

Kombinera Lean Production med Mevisios plattform för interaktiv visualisering och få full kontroll över din verksamhet.

Lean Healthcare

Mevisio gör att du kan fördela resurser mer effektivt, följa upp incidenter och öka patientsäkerheten.

Strategiimplementering

Använd Mevisio för att hålla fokus på de strategiska prioriteringarna och kommunicera mål genom hela organisationen.