Effektivare strategiimplementering och aktivitetsplanering med Mevisio

Nivåanpassade tavlor för aktivitetsplanering

Fokusera organisationen

Behåll fokus på de strategiska prioriteringarna och kommunicera mål genom hela organisationen.

Ökat engagemang i teamen

Visualisera vad som är viktigast för verksamheten och skapa ett engagemang i hela organisationen.

Effektiv aktivitetsplanering

Med verktyg som är anpassade efter organisationens arbetsflöden blir det enklare att fatta snabba beslut, agera och skala upp.

Ett effektivt ramverk för att implementera strategier

En av de viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik organisation är förmågan att samordna arbetsinsatserna i den strategiska inriktning som ledningen fastställt. Det finns en mängd olika modeller för hur man implementerar en företagsstrategi och kommunicerar målen i den. Ramverk som OKR (Objectives and Key Result), Balanced Scorecard, OGSM (Objectives, Goals, Strategies and Measures) och Hoshin Kanri (X-matris) är några exempel på framgångsrika ramverk. 

Mevisios plattform för visualisering och samarbete är oberoende av vilket ramverk du väljer för ditt målarbete. Samtidigt låter den dig definiera dina egna arbetsflöden och visualiseringar. Flexibiliteten i Mevisio gör det också enkelt att anpassa ett befintligt ramverk eller bygga ett eget. Det viktigaste är att bidra till ett fokus och ansvarstagande som hjälper organisationen att prestera bättre.

Nivåanpassade tavlor

En populär och användbar funktion i Mevisio är möjligheten att skapa egna tavlor för varje nivå i organisationen. Genom att ansluta tavlorna till varandra kan du effektivt kommunicera målsättningar, åtgärder och mätvärden. Anslutningen gör också att data kan hämtas och sammanställas från tavlor på lägre nivåer för att ge ledningen värdefulla insikter i realtid. Ingen behöver längre vänta på att vecko- eller månadsrapporter ska komma in. 

Bygg även in er beslutsprocess i plattformen för att implementera olika åtgärder. På så sätt blir möjligt att snabbt reagera på avvikelser och frågor som dyker upp.

Aktivitetsplanering

Mevisios funktioner för aktivitetsplanering är både kraftfulla och flexibla. Allt för att du ska kunna skapa ett ramverk för projektledningen som passar just din verksamhets krav och behov. 

Genom att strukturera aktiviteter på flera olika nivåer blir uppföljningen mindre komplex. Kombinera olika sätt att visualisera aktiviteterna och skapa en ultimat tavla för ditt specifika användningsområde. Med färgkodning och andra symboler har du även möjlighet att lyfta fram och rikta fokus mot de aktiviteter som är viktigast.

Aktivitetstavlorna kan användas både till teammöten och egen projektplanering. Med anpassade aktivitetsegenskaper kan du även analysera din data ur olika perspektiv, exempelvis kostnad och rapporterad tid.

Utforska alla lösningar

Lean Production

Kombinera Lean Production med Mevisios plattform för interaktiv visualisering och få full kontroll över din verksamhet.

Lean Healthcare

Mevisio gör att du kan fördela resurser mer effektivt, följa upp incidenter och öka patientsäkerheten.

Daglig Styrning

Med Mevisio som bas för den dagliga styrningen kan du enkelt följa upp verksamhetens affärsmål på dags-, månads- och årsbasis.