En digital plattform för visualisering och samarbete

Med Mevisios interaktiva plattform för visualisering och samarbete får du total kontroll över det dagliga arbetet och kan samordna hela organisationens målsättningar.

Digitala tavlor i Mevisios interaktiva plattform

UTVALDA KUNDCASE

Med Mevisio blir varje dag lite mer effektiv

Mevisio tar Lean-metodiken in i den digitala eran. Den anpassningsbara och modulära designen ger vår plattform fantastiska möjligheter att samordna din organisations målsättningar och följa upp verksamhetens effektivitet och resultat. 

Lean Production

Kombinera Lean Production med Mevisios plattform för interaktiv visualisering och få full kontroll över din verksamhet.

Lean Healthcare

Mevisio gör att du kan fördela resurser mer effektivt, följa upp incidenter och öka patientsäkerheten.

Daglig styrning

Med Mevisio som bas för den dagliga styrningen kan du enkelt följa upp verksamhetens affärsmål på dags-, månads- och årsbasis.

Strategiimplementering

Använd Mevisio för att hålla fokus på de strategiska prioriteringarna och kommunicera mål genom hela organisationen.

Mevisio hjälper oss att hålla koll på vår dagliga produktivitet, om vi har några avvikelser och om några bilar ska prioriteras.

Patrik Hansson

Gruppledare, Volvo Bil i Göteborg
Cloud and device

Plattformen

Mevisio är ett kraftfullt verktyg för daglig styrning och affärsledning. Ta fram och uppdatera information om affärsmål, status för olika delar av organisationen och resurser i realtid.

Upplev Mevisio själv

Boka en demo av vår plattform för visualisering och samarbete och se hur du kan skapa specialanpassade tavlor, öka effektiviteten och samordna affärsmålen genom hela organisationen – allt med hjälp av Mevisio.

SQCDP tavla

Läs vår blogg