Samordna, fatta beslut och agera med Mevisios plattform för visualisering och samarbete

Platform

Flexibel

Skapa egna tavlor och anpassa dem efter din organisations unika behov. Börja från början eller använd en av våra mallar.

Elegant

Skapa dig en överblick av verksamheten prestanda, identifiera enkelt problem och prioritera handlingar sömlöst.

Intuitiv

Ta del av och uppdatera informationen om organisationens mål, statusar och projekt i realtid.

Lean tar steget in i den digitala eran

I Mevisio kombineras de Lean-verktyg som många företag redan använder med intuitiva och kraftfulla funktioner för eskalering och delegering som bara kan förverkligas i en digital lösning.

Mevisio3420

Få snabb överblick över verksamheten

När hela organisationen är överens om prioriteringar och ansvarsområden på både grupp- och individnivå går det lättare att bygga tillit, stärka teammedlemmar och fokusera på gemensamma mål. 

Mevisios plattform är molnbaserad och mycket anpassningsbar. Använd den för daglig styrning och kontinuerligt förbättringsarbete, 5S-revisioner, resursplanering och projektledning. 

Du kan även visualisera information på ett intuitivt sätt genom att använda en uppsättning moduler som arrangeras i en layout som passar dig. För att anpassa Mevisio till organisationens uppbyggnad skapar du team på olika nivåer och ser till att varje team lätt kan identifiera både problem och möjligheter.

Effektiv ledning av den dagliga verksamheten

Genom processuppföljning, ärendeeskalering, delegering och olika dynamiska kommunikationsverktyg hjälper Mevisio dig att snabbt identifiera och åtgärda luckor i kommunikationen och era processer.

Whiteboard and Mevisio

Stärk tilliten i organisationen

Med verktyg som hjälper dig att samordna mål och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete i alla delar av organisationen kan du öka transparensen och tilliten i teamen.

Mevisio4281

Funktioner, möjligheter och support

Hårdvara

Håll din organisation på rätt spår, var du än är. Med Mevisio kan du komma åt all data från din stationära dator, bärbara dator, surfplatta eller stora pekskärm.

Integrationer

Kom åt data på det sätt du behöver dem. Vår plattform för visualisering och samarbete är mycket konfigurerbar, så att den kan integreras med era andra system.

Säkerhet

Mevisio har utformats för att vara säker på alla nivåer. Vi följer bästa branschpraxis för att kunna garantera skydd för dina data.

Utbildning

Lär dig att bygga och anpassa tavlor i Mevisio på bara fyra dagar. Vi erbjuder anpassad utbildning för dig och ditt team, utan några krav på tekniska förkunskaper.

Implementering

Våra specialister hjälper dig med implementeringen genom att bygga upp och anpassa visualiseringstavlor enligt dina behov, samtidigt som de ger stöd i det pågående arbetsflödet.

Support

Vår support ger stöd medan ni utvecklar era sätt att använda tavlorna, men svarar självklart också på frågor från kunder som har gått utbildningen i att bygga egna tavlor.