Förbättra verksamheten med Lean Produktion

Förbättra verksamheten med SQCDP - Mevisio

Digitala Lean-tavlor

Skapa anpassade tavlor för dagliga möten, ständigt förbättringsarbete, 5S och mycket mer. Hantera sedan enkelt den information som visualiseras.

Daglig styrning

Följ upp nyckeltal och förankra processen, från avvikelse till åtgärd och förbättring. En SQCDP-tavla är bra att utgå från och bygga vidare på.

Dagligt pulsmöte

Att hålla dagliga pulsmöten vid tavlan är viktigt för att lyckas med den visuella styrningen. Med hjälp av Mevisios interaktiva tavlor håller du dina möten effektiva.
Digital Lean-tavla - Mevisio

Mer värde, mindre arbete

Lean Produktion är numera ett vanligt arbetssätt som påverkar allt från ledarskap till design av arbetsredskap och processer. Lean används inom en mängd branscher, bland annat inom industrin, hälso- och sjukvården, service och fastighetsbranschen. Ta reda på hur du kan använda Mevisio för att ta Lean Produktion till nya nivåer i din verksamhet.

Visualisering

En av de viktigaste principerna inom Lean Produktion är att våga lyfta fram motgångar och problem för att nå maximal effektivitet. Det finns en liknelse som beskriver denna filosofi och som relaterar till begreppet just-in-time: Om du sänker vattnet i sjön kan du se stenarna under ytan. 

Det är precis det som Mevisios digitala Lean-tavlor går ut på. Genom att visualisera information på rätt sätt kan både ledare och medarbetare snabbt få en objektiv och välgrundad bild av situationen och direkt åtgärda flaskhalsar, produktionsproblem etc. 

Varje enskild Mevisio-tavla anpassas för att förmedla information så effektivt som möjligt och för att skapa mervärde för kunden på ett smartare sätt. Nedan beskriver vi exempel på olika lösningar som vi kan erbjuda din verksamhet. Den som använder sig av samtliga tavlor får ett heltäckande system för styrning och förbättring av verksamheten.

Pulstavla

Den vanligaste av alla Lean-tavlor vi skapar är den för daglig styrning. Pulstavlan går ut på att få ordning på den dagliga verksamheten genom att aggregera och sammanfatta information om alltifrån process-status, säkerhet och kvalité från varje team. Med en pulstavla får du en konkret överblick över det allra viktigaste för dagen.

Förbättringstavla

Låt dina lagmedlemmar lämna förslag och idéer till beslut som fattas på lag- eller eskaleras till ledningsnivå. En förbättringstavla visualiserar mer omfattande och långsiktiga förbättringar som behöver göras i organisationen. Den kommer väl till hands, oavsett om du vill förbättra rutiner, processer eller hela strategier.

Kaizen-tavla för ledningsgruppen

En kaizentavla för ledningen är en form av förbättringstavla som ger dig en överblick av eskaleringar och delegeringar mellan olika avdelningar och team. Kring en kaizentavla kan ledningsgruppen samlas för att till exempel ta beslut på eskalerade frågor och säkerställa att verksamheten ständigt förbättras.

Den skapar en överblick över eskaleringar och delegeringar mellan avdelningarna och gör att ledningen kan fatta beslut som leder till kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Plan-Do-Check-Act (PDCA-hjulet) och A3:or

PDCA-hjulet är en väletablerad metod för att planera, implementera, kontrollera och introducera nya förbättringar. 

Med den här tavlan kan du enkelt flytta runt förbättringsåtgärder i PDCA-hjulet på samma sätt som du hade flyttat post it-lappar på en whiteboard. 

För varje förbättring kan du också lägga till A3-metoden för en djupare orsaksanalys.

Six Sigma

Visualiseringstavlor kan vara till stor nytta i långsiktiga Six Sigma-projekt. Med en anpassad Six Sigma-tavla kan du arbeta på djupet med:

Analys.

Förbättringsarbete enligt DMAIC-metoden (Define Measure Analyze Implement Control).

Stöd till teamets medlemmar genom visualisering av allt från framsteg, målsättningar och analysresultat till tester, arbetsuppgifter och roller.

Arbetsmiljö och säkerhet – Gröna korset

Att visualisera olyckor och incidenter på arbetsplatsen kan få stor effekt när det gäller att utveckla och förbättra säkerhetstänkandet. 

Se och ta del av incidenter på ett enkelt sätt i Gröna korset.

Bifoga bilder från olycksplatsen i rapporten för att ge ytterligare information.

Öka engagemanget och säkerhetstänket.

Dela information om säkerhetsrisker på arbetsplatsen och engagera ditt team i att arbeta förebyggande.

5S-tavla

Toyotas 5S har under flera decennier framgångsrikt använts för att stabilisera processer samt skapa ordning och effektivitet. 

Med en digitaliserad 5S-tavla kan du rationalisera era arbetssätt och skapa den säkraste arbetsplatsen någonsin.

Planera in uppföljningar och 5S-revisioner för teamet och granska de olika resultaten kontinuerligt.

Tavla för nyckeltal och målstyrning

Genom att lyfta fram viktiga siffror och nyckeltal på en målstyrningstavla kan alla anställda se hur det går för verksamheten. 

Visa både nuvarande status och historik för olika mål och nyckeltal. Visualisera sedan informationen i diagram.

Om ett mål inte uppnås kan du enkelt lägga till det på en förbättringstavla.

Kanban-tavla

Ett populärt sätt att visualisera och effektivisera processer, som också kallas för Scrum-tavlor. Kanban-tavlor delar upp processerna i olika stadier och flyttar arbetsuppgifterna genom upprepade utvecklingssteg. Det ger jämnare framsteg och leder till fortlöpande leveranser.

Utforska alla lösningar

Lean Healthcare

Mevisio gör att du kan fördela resurser mer effektivt, följa upp incidenter och öka patientsäkerheten.

Daglig Styrning

Med Mevisio som bas för den dagliga styrningen kan du enkelt följa upp verksamhetens affärsmål på dags-, månads- och årsbasis.

Strategiimplementering

Använd Mevisio för att hålla fokus på de strategiska prioriteringarna och kommunicera mål genom hela organisationen.