Lean i vården

Lean i vården - Mevisio

Patientsäkerhet i fokus

Använd Gröna korset för att följa upp patientskador. Verktyget ger en ökad medvetenhet och bättre diskussioner om patientsäkerhet samtidigt som patientskador minskar.

Ständig förbättring

Förstärk de dagliga pulsmötena med digitala tavlor. Då kan alla i teamet få all relevant information på ett och samma ställe, även om ni inte befinner er på samma plats.

Resurs- och rumsplanering

Ge mer tid åt era patienter genom att använda Mevisio för att se vilka resurser som finns tillgängliga och sedan planera och fördela dem på ett effektivt sätt.
Flexible solutions

Utforska de ändlösa möjligheterna i Mevisio

Hälso- och sjukvården kan använda Mevisios interaktiva tavlor på många olika sätt. Här finns utrymme och möjlighet att upptäcka nya vägar. Ta reda på hur Mevisio kan passa in i din verksamhet.

Så lyckas du med Lean inom vård och omsorg

Historiska och förväntade kostnadsökningar har gjort att sjukvårdssystem världen över är hårt pressade att leverera mer vård för mindre pengar. Lean Healthcare går ut på att använda Leans principer inom hälso- och sjukvården för att förbättra den dagliga driften av sjukhus och andra vårdinrättningar. Om det görs på rätt sätt får personalen möjlighet att fokusera tid och resurser på både patienter och aktiviteter som skapar mervärde för de olika intressenterna.

Lean kan användas i alla delar av organisationen, inte bara i den kliniska miljön. Med ett fokus på ständigt förbättringsarbete och personalens engagemang kan avfallet minska och effektiviteten öka i alla processer. Lean-metodiken ger personalen vid frontlinjen de verktyg som behövs för att förbättra den dagliga driften genom att kombinera deras erfarenheter med ett strukturerat arbetssätt.

Digitalisering inom hälso- och sjukvård

Många som arbetar inom sjukvården upplever att de digitala verktyg man använder inte har följt med i utvecklingen på samma sätt som i andra branscher. De stora och komplexa plattformar som sjukvården använder räcker ofta inte till med avseende på integrationer och intuitiva användargränssnitt. De har helt enkelt släpat efter jämfört med systemutvecklingen vi ser i andra branscher. Lösningen är en våg av tekniska innovationer som kommer att förändra hälso- och sjukvårdssektorn på många olika sätt.

Mevisios plattform för visualisering och samarbete ger dig ett verktyg som kan konfigureras för många olika syften utan att avvika från våra viktigaste principer: enkelhet för slutanvändaren och flexibilitet i varje unikt arbetsflöde.

Gröna korset – spåra patientskador

Mevisio används av olika sjukvårdsinrättningar för att övervaka och spåra patientskador med hjälp av Gröna korset. Inom tillverkningsindustrin är det här en välkänd modell för att lyfta fram säkerhetsfrågor och visualisera olyckor på fabriksgolvet. 

Inom sjukvården används modellen för att underlätta en diskussion om medicinska felbehandlingar och på så vis förbättra den allmänna patientsäkerheten. Genom att kategorisera informationen och förse den med etiketter blir historiska data tillgängliga för analys och kan ge värdefull kunskap om vilka områden som behöver förbättras.

Sedan vi införde Mevisios plattform har vi sett en ökad olycksrapportering och märkt att de anställda är mer engagerade och involverade.

Anton Ingoldsson

Patientsäkerhetschef
Lean i vården

Utforska alla lösningar

Lean Production

Kombinera Lean Production med Mevisios plattform för interaktiv visualisering och få full kontroll över din verksamhet.

Daglig Styrning

Med Mevisio som bas för den dagliga styrningen kan du enkelt följa upp verksamhetens affärsmål på dags-, månads- och årsbasis.

Strategiimplementering

Använd Mevisio för att hålla fokus på de strategiska prioriteringarna och kommunicera mål genom hela organisationen.