Ökad patientsäkerhet genom visualisering och engagemang från personalen

Att arbeta med Lean inom sjukvården handlar om att ständigt försöka förbättra vården - både för anställda och patienter. För att nå målen tog en akutmottagning inom Region Skåne hjälp av Mevisios digitala pulstavlor. Det här blev resultatet!

Det ska inte vara svårt att avvikelserapportera 

Akutmottagningen arbetade tidigare med manuell ärenderapportering via pappersformulär. En metod som tog både tid och energi från personalen - tid och energi som skulle kunna läggas på patienterna. Med andra ord fanns det en del trösklar att komma över, men utvecklingspotential var enorm. 

Tydliga krav på produkten 

Kunden hade en tydlig bild av vad de var ute efter. De var på jakt efter ett lättanvänt system som personalen kunde använda för att dela information, rapportera och följa remissgången med. Systemet skulle vara avskalat, enkelt och lättarbetat. Utan avancerade funktioner. Logistiken och processerna fanns redan på plats, det gällde bara att hitta ett passande system för att förenkla den dagliga styrningen. 

"Vi hade ett färdigt förslag på hur informationen skulle presenteras och vilka delar som skulle inkluderas. Vi letade efter ett komplett system för att på ett enkelt sätt tydliggöra informationen för medarbetarna", säger Anton Ingoldsson, patientsäkerhetshandläggare på Helsingborgs akutmottagning.

Arbetsplatsens nervsystem 

De flesta som någonsin arbetat på en stor arbetsplats med många olika team vet att risken är stor att information inte kommer att tas emot eller uppfattas som det var tänkt. När muntlig information passas vidare kan man likna det med viskleken - den kommer sannolikt att förändras ju längre den färdas. Förbättringsförslag som måste lämnas in personligt riskerar också att aldrig lämnas in, då det upplevs som för tidskrävande. 

Med Mevisio kan ni lägga dessa problem bakom er. Informationen kan visualiseras för att sedan delas mellan olika nivåer i organisationen. Direkt upp till ledningen, ner till teamen, eller mellan olika team. Mevisio blir på många sätt som arbetsplatsens nervsystem som ständigt skickar information runt i organisationen. Här kan du läsa mer om fördelarna med visualisering.

Resultat

Mevisios tavlor är idag en självklar del av akutmottagningens dagliga styrning. Allt som krävs är en hastig blick på tavlorna för att personalen ska förstå hur de ligger till och vad som behöver göras. Detta gör att arbetslagen känner sig mer välinformerade och engagerade än tidigare.

"En av de starkaste fördelarna är att vi numera kan överblicka pågående processer. Att det är så enkelt att följa pågående förbättringar skapar också en bättre sammanhållning", framhåller Anton.

Ökat engagemang 

Anton fortsätter med att berätta att han upplever att säkerhetstänket har ökat hos arbetslagen, de rapporterar numera in ärenden i större utsträckning än tidigare. Överlag känner de sig också mer involverade i verksamhetens utveckling.    

"Vi kan nu enklare fånga upp risker och tillsammans med medarbetarna göra snabbare analyser genom att följa våra risker nära och på ett bättre sätt öka intresset för riskmedvetenhet", säger Anton.

Lätt att komma igång

Ett av deras krav på produkten var att plattformen skulle gå att integrera med deras nuvarande arbetssätt.

"Övergången från tidigare arbetssätt var enkel och gick fort då processer och rutiner redan var på plats och i Mevisio kan vi idag jobba på liknande sätt med samma processer", berättar Anton.

En annan positiv aspekt som lyfts av Anton är möjligheten att modifiera plattformen själva efter behoven som uppkommer i verksamheten.

Vill du läsa mer om kunders erfarenhet av Mevisio-plattformen? Klicka här.