Fläkt Woods väljer Mevisio för att förbättra den dagliga verksamheten med Lean

Problem

Efter att ha använt sig av fysiska tavlor i flera år insåg Fläkt Woods att det fanns kommunikationsbrister både inom teamen och i hela organisationen.

Lösning

Fläkt Woods valde Mevisios digitala whiteboardtavla för att modernisera kommunikationen och lösa problem mellan team och avdelningar mer effektivt.

Resultat

Effektivare hantering av ärenden och problem, bättre kommunikation samt en stärkt förmåga till att driva förbättringsaktiviteter enligt Lean.
Founded
1909
Number of employees
330
Industry
Air Movement och ventilation

Om företaget

Fläkt Woods är en tillverkare av luftbehandlingsprodukter av högsta kvalitet avsedda för byggnads- och infrastrukturventilation och rökutsug (brandsäkerhet). Med mer än hundra års erfarenhet av branschen strävar Fläkt Woods hela tiden efter innovation på den här dynamiska marknaden.

Sökandet efter en flexibel digital lösning

Chris Mousley, Manufacturing Improvement Manager, ingår i teamet som övervakar produktionsanläggningen och de dagliga aktiviteterna på Fläkt Woods.

En av hans många tidigare uppgifter var att uppdatera strukturen och innehållet på de fysiska whiteboardtavlorna som fanns utplacerade här och var i fabriken. Efter att en undersökning på hela företaget visat att kommunikationen skulle kunna förbättras så var Chris första tanke att man borde gå över från fysiska till digitala tavlor. ”Vi hade en massa utskrivna papper från dagliga och veckovisa aktiviteter, vilket ledde till att mycket inaktuell information fanns kvar i omlopp.”

En specifik kommunikationsutmaning som Fläkt Woods stod inför var att eskalera problem snabbt och effektivt från produktionsgolvet till ledningsgruppen.

”När operatörerna upptäckte ett problem meddelade de sin driftchef, som i sin tur skrev det på den fysiska tavlan. Sen låg problemet där till nästa morgons Gemba-möte. Om ett problem upptäcktes klockan 10 på morgonen så låg det alltså där nästan en hel dag.”

Mousley och hans kollegor började leta efter en programvara för digitala whiteboardtavlor och sållade fram fem möjliga lösningar. De märkte snabbt att de flesta lösningarna erbjöd en helt statisk upplevelse som presenterade informationen bra men inte erbjöd någon interaktivitet alls. Andra lösningar hade en digital tavla som man kunde skriva på precis som på en analog tavla, men då var det inte så lätt att lägga in och visa komplexa data. ”Mevisio stod ut från första början på grund av det interaktiva gränssnittet. Det var inte bara en statisk tavla, utan man kunde föra in data och dessutom ansluta den till vårt API”, berättar Mousley.

En annan avgörande faktor var kapaciteten att uppmärksamma problem mellan olika team och avdelningar och att visa viktig företags- och produktionsspecifik kommunikation på ett dynamiskt sätt. Även på det området erbjöd Mevisio sammantaget den bästa lösningen.

Tillsammans med ett par kollegor från produktionsavdelningen och några medlemmar från företagets IT-avdelning valde Mousley att gå vidare med Mevisios utbildningskurs för utvecklare. När de sedan började utforma Mevisio efter företagets specifika behov så prioriterade de att lösa problemen som fanns kring kommunikation och snabb eskalering.

Eskalera problem och förbättra information och samarbete med Mevisio

Ett exempel på en funktion de nyligen skapat är en logg över problem, så att operatörerna kan föra vidare frågor till supportteamet snabbt. Alla anställda kan lägga till problem. Om problemet finns på en aktiv produktionslinje är det flaggat som ”hög prioritet” – supportteamet kan då agera snabbt för att lösa problemet.

Efter att problemet är löst tittar teamet på proaktiva åtgärder för att förhindra att det uppstår igen. De tar även upp problemen på sina kontinuerliga förbättringsmöten och använder sig av ett passande Lean-verktyg för att lösa dem via Mevisios process för kontinuerlig förbättring. Eftersom varje försening i pågående produktion är kostsam är ett verktyg som Mevisio – som kan övervaka och främja problemlösning i realtid – extremt värdefullt.

Covid-19 har visat hur viktigt det är med snabb och pålitlig information och teamet på Fläkt Woods kunde även använda Mevisio för det ändamålet: Chris och hans kollegor har använt plattformen för att snabbt skicka ut uppdateringar och viktig säkerhetsinformation till anställda som jobbar inom produktionen och på distans.

Chris använder också Mevisio för den dagliga styrningen av avdelningen. Han visar sin skärm och förklarar:

”Jag vet vad som händer idag och vem som är ansvarig för varje sak. Vi visar statusen för Andons i realtid på funktionshanteringsskärmen, vilket betyder att vi kan komma ut till produktionen och att de inte behöver komma till oss för att rapportera problem. Och som team har det hjälpt oss att hålla koll på alla de komplexa uppgifter som pågår samtidigt. Vår vardag är väldigt reaktiv, men vi hanterar samtidigt längre investeringsprojekt.”

På en övergripande nivå upplever Mousley att Mevisio har tillfört en dimension av transparens, samarbete och ansvar inom teamet som inte fanns där innan. Enskilda operatörer kan följa upp sina förslag eller problem, se dem bli lösta och till och med fråga varandra om klargöranden i realtid. De anställda har kunnat se hur de bättre passar in i sina roller och inom organisationen.

”Det visade sig att det fanns en lösning tillgänglig för att ersätta vår traditionella Lean Gemba Walk och vi har fått visuella planeringstavlor som uppfyller alla Lean-krav. För mig är framtiden Industri 4.0 och teknologin är vägen framåt.”

Mousley ser fram emot att även i framtiden kunna använda funktionaliteten som de har byggt i Mevisio och fortsätta utveckla den för att förbättra den dagliga driften.

Läs våra andra kundcase