ISO 27001-certifiering

Informationssäkerhet har alltid varit viktigt för Mevisio. Inte bara för att det är viktigt för våra kunder, vilket det är, utan även för att vi inser att det idag krävs fullt fokus på potentiella hot och risker i drift och utveckling av en molnbaserad tjänst. Med informationssäkerhet menar vi att hantering av information utifrån de tre perspektiven konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Detta betyder att information ska skyddas från oönskad åtkomst och oavsiktlig modifiering samt att den ska vara tillgänglig vid behov.

Internt kallar vi vår ledningssystem för "The Square" eftersom det sätter gränserna för vilka aktiviteter som är lämpliga eller tillåtna vid varje given situation. Innovation och snabb utveckling är en del av vårt DNA, men ibland måste man hålla dig inom ramarna.

Certifierat ledningssystem

Vårt ledningssystem är nu certifierat mot ISO 27001. ISO 27001 är en internationell standard för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och definierar krav på ett företag relaterat till informationssäkerhet. Standarden lägger stor vikt vid riskhantering och förebyggande arbete för att förhindra oönskade händelser. Certifieringsorganet som genomfört revisionen och utfärdat certifikatet är ackrediterat av en statlig myndighet.

Mevisios vd, Marcus Wejderot, säger “förtroendet som våra kunder har lagt i vår plattform och i vårt företag förutsätter att vi hanterar deras information med högsta möjliga säkerhet. Vi kommer att ständigt utveckla våra processer och arbetssätt - det är då vi tänker utanför ramarna. Bara för att det finns en skriven instruktion betyder inte att det inte finns ett bättre sätt att lösa uppgiften."

ISO 27001 certifikat - Mevisio

Boka en demo

 

More Like This