EVVA tar nästa steg i sin Lean-resa

Utmaning

Svårigheter med att samla in och dela information i verksamheten.

Lösning

Digitala tavlor baserade på PDCA och Kaizen.

Resultat

Kortare mötestid och förbättrad kommunikation har resulterat i en effektivare verksamhet.
Founded
1919
Industry
Mekaniska och elektroniska låssystem

EVVA är en av Europas ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska låssystem. Det familjeägda företaget grundades i Wien 1919 och är fortfarande en av Europas ledande tillverkare av säkerhetsteknik. Företaget representeras av tio dotterbolag i tio länder och de exporterar sina produkter över hela världen.

Lean management är inget nytt för EVVA. De startade sin Lean-resa 2017 och har redan kommit långt. Men som alla Lean-utövare vet handlar Lean inte om att nå ett slutmål. Det är en resa – en resa mot ständig förbättring. Digitalisering blev nästa självklara steg i deras förbättringsarbete.

Utmaning

Innan deras digitalisering brukade EVVA arbeta med stora whiteboardtavlor för att planera och kontrollera de dagliga aktiviteterna. Men det analoga arbetssättet hade sina uppenbara begränsningar.

— Till att börja med fick vi gå runt i fabriken och prata med alla ansvariga för att samla in den information vi behövde. Sedan fick vi skriva ut papper och lägga på tavlan för att kunna hålla ett möte, vilket var onödigt tidskrävande, säger EVVA:s digitaliseringschef Dr Florian Pauker.

En digital lean tavla för daglig styrning styrning är på många sätt som verksamhetens nervsystem. Det är här som beslut fattas och uppgifter delegeras, så det är viktigt att dina pulsmöten fungerar så smidigt som möjligt. Att styra ett företag med analoga verktyg är som att springa ett maraton i för små skor – det kommer att hålla tillbaka verksamhetens fulla potential.

Lösning

Eftersom EVVA redan arbetade med analoga lean-tavlor var en stor del av det förberedande arbetet redan gjort. De visste i stort sett vilka funktioner de ville ha i sin digitala lösning, PDCA- och Kaizen-funktioner stod högt på listan.

Mevisio erbjuder ett stort antal färdiga moduler som är redo att användas, inklusive PDCA- och Kaizen-funktioner. Men det här är bara toppen av ett isberg, alla tavlor är modifierbara och nya funktioner kan läggas till allt eftersom dina behov utvecklas. Föreställ dig att du kan börja din dag med att starta din Mevisio-tavla och mötas av uppdaterade frånvarolistor, KPI:er, förbättringsförslag, resultat från förbättringsaktiviteter och all annan information du kan tänkas behövas. Istället för att slösa tid på att förbereda en whiteboardtavla.

— I andra digitala lösningar var dessa funktioner ofta "outsourcade", vilket var en klar nackdel. I Mevisio flyttar man ”kort”, vilket påminner om en analog tavla, vilket underlättar övergången och ger en smidig känsla, säger Florian.

Resultat

Även om EVVA ännu inte har rullat ut sin nya digitala lösning till hundra procent, över hela organisationen kan de redan se frukterna av sitt digitaliseringsarbete. Till exempel har mötestiden för de "digitala teamen" kortats ner, samtidigt som mötena upplevs som mer intressanta.

— Vår Lean Managemnet fungerar bättre, våra teammöten fungerar bättre och det är enklare för teamledaren att styra verksamheten. I mitt team har vi till exempel kunnat gå från längre veckomöten till kortare dagliga teammöten, framhåller Florian.

EVVA har tidigare vunnit priser för sitt miljöarbete - 2020 vann dem det prestigefyllda "Green factory award" - och i skrivande stund har de precis vunnit Lean factory award, som Mevisio varit en självklar del av. Tävlingen äger rum i ett Lean-nätverk i Österrike där EVVA och andra företag jämför sina arbetsprocesser.

— Inget annat företag hade en lösning som var så "hands on" som vår Mevisio-lösning, säger Florian.

Discover more customer stories