Så ökar du produktiviteten med Shopfloor Management och Lean

Shopfloor management (SFM) är en teknik för att styra allt som sker på fabriksgolvet och optimera produktionen. Målet är att skapa tydliga, säkra och stabila arbetsprocesser för att underlätta den dagliga driften och att få förbättringsarbetet som en naturlig del av vardagen. SFM går hand i hand med Lean Production och Lean Management. Båda koncepten strävar efter att skapa en så effektiv produktionskedja som möjligt - helt utan slöserier.

En arbetsledares vardag

Jobbar du som arbetsledare i produktionen? Då är du en viktig kugge som är avgörande för att få det dagliga maskineriet att fungera bra. Förutom att hantera personalplanering, uppföljning av volym-mål, avvikelserapportering, ordning och reda, kommunikation med stödfunktioner som underhåll, kvalitet och produktionsteknik etc. behöver du även arbeta långsiktigt med att ständigt förbättra flödet. Att få förbättringsarbetet till en naturlig del av vardagen är svårt, men väldigt viktigt för företaget. Med Lean och Mevisio får du bra hjälp.

Vad är slöserier? 

Inom Lean talar man generellt sätt som sju olika sorters slöserier, dessa är följande: 

  • Överproduktion
  • För lång väntetid
  • Slöseri i transporter
  • Slöseri med själva bearbetningen, man kanske ger produkten onödigt fina egenskaper
  • För stort lager till hands (eller produkter i arbete)
  • Slöseri med rörelse (Till exempel om verktyg ligger långt ifrån varandra)
  • Slöseri med att tillverka defekta produkter, (svinn). 
  • Att inte ta tillvara på medarbetarnas kompetens

Så upptäcker du slöserierna, gå till Gemba! 

För att upptäcka slöserierna finns det flera olika sätt att gå tillväga, men en effektiv metod från Lean-verktygslådan är Gemba walk (Gemba ska egentligen stavas Genba som korrekt översättning från Japanska, men Gemba är vanligare). Metoden går helt enkelt ut på att produktionsledningen ska röra sig på verkstadsgolvet och prata med sina anställda för upptäcka slöserier och möjligheter till förbättringar, ofta i kombination med att man observerar Gembutsu det vill säga en specifik sak. För att göra metoden snäppet vassare kan du samtidigt tillämpa den kvantitativa analysmetoden Genjitsu, som kortfattat går ut på att man arbetar med förbättringscykler baserade på kvantitativ data. På så sätt får du både en kvalitativ och kvantitativ infallsvinkel. Det är även vanligt att kalla att man går och observerar och samlar fakta för Genchi Gembutsu.

Ta ytterligare ett kliv med ett digitalt tillvägagångssätt

Även om den fysiska kommunikationen är en självklarhet i alla välmående verksamheter så finns det flera fördelar med att kombinera den med digital visuell styrning, inte minst för produktionsledningen. Det är deras ansvar att hantera produktionsprocesser och personal för att säkerställa att processen är så effektiv och säker som möjligt. Och allt detta går att visualisera i Mevisio, till exempel med en SQCDP-tavla. Förkortningen står för Safety, Quality, Cost, Delivery och People, vilket representerar de vanliga och rekommenderade nyckeltalen som används i tillverkningsindustrier. Tanken är att man ska driva utvecklingen framåt genom att visualisera alla hinder som uppkommer i verksamheten och anpassa arbetet därefter. Teamen kan också enkelt rapportera avvikelser, skapa förbättringsförslag, för att sedan eskalera de uppåt, nedåt eller horisontellt i organisationen. 

Engagera din anställda 

För att få ut så mycket som möjligt av din shop floor management som möjligt bör du också satsa på skapa en Lean företagskultur, och en stor del av det ansvaret ligger hos ledningen. Målet är att skapa en positiv företagskultur där man inte skyller på varandra och gör en stor grej av eventuella problem som uppkommer, varje hinder är ett tillfälle till förbättring. Ledningen bör ta ett steg tillbaka och coacha sina anställda genom att sätta upp tydliga mål för verksamheten, istället för att microstyra allt i minsta detalj. Läs mer om hur skapar en lean företagskultur här.

Implementera SFM 

När du har greppat grundprinciperna är det dags att börja implementera SFM. Effektiv SFM bygger på visuell styrning, viktiga nyckeltal, och verksamhetens status ska vara tydligt visualiserade på din dagliga styrnings-tavla. På så sätt blir det tydligt för både team och ledning hur de ligger till och vad som behöver prioriteras. Målet är att det ska räcka med ett kort pulsmöte vid tavlan för att förstå hur man ligger till och vad som är planerat. 

Genom att visualisera produktions datan blir det också lätt att upptäcka och åtgärda eventuella flaskhalsar och utvecklingsområden för att eliminera slöserier. 

Så underlättar Mevisio SFM  

Mevisios digitala tavlor är det perfekta verktyget för att implementera SFM i din verksamhet. Du kan se på dina Genba walks som en metod för att förstå hur arbetsflödet ser ut i praktiken, men detta leder oss till nästa steg - att visualisera informationen. 

Med Mevisios tavlor kan du på ett tydligt sätt visualisera hela arbetsflödet från början till slut. Du kan till exempel visualisera live-uppdaterad produktionsdata, KPI:er, förbättringsförslag och mycket mer i alla dina enheter. Vilket kommer skapa en större förståelse för de problem och frågor som kommer upp under arbetet. Teamen kan också skapa och dela förbättringsaktiviteter, 5S utvärderingar och anpassa sitt arbete utifrån resultaten. 

Boka en demo här!

Mer från vår blogg