Så kan Mevisio-plattformen integreras med andra verktyg

Att jobba i Mevisio-plattformen betyder inte att du måste sluta använda de verktyg du förlitar dig på idag. Mevisio kan smidigt integreras med många andra system och vi kan hantera ett stort spann av krav för integration. Oavsett om du vill visa produktionssiffror och KPI:er i realtid eller visa upp viktig data från gårdagens kvällspass direkt på morgonmötet, så är det oftast fullt möjligt. 

Genom att integrera Mevisio-plattformen med era andra system kan ni effektivisera era processer och minimera det manuella arbetet avsevärt. I det här blogginlägget berättar vi mer om hur en sådan integration kan se ut och hur det fungerar. 

Många integrationsmöjligheter 

Vi erbjuder två huvudsakliga alternativ för att sätta upp en integration mellan två system på, och vilket alternativ som bäst löser det aktuella behovet beror på vad ditt mål med integrationen är. Vår utgångsfråga är alltid ”vad vill du åstadkomma med integrationen?”. Det finns i huvudsak två modeller för dataöverföringen – antingen är den initierad av Mevisio som hämtar data från erat system (pull) eller så är den initierad av ert system som skickar data till Mevisio (push). 

Alternativ 1: Pull

Det här alternativet innebär att ni gör data i ert system tillgängligt för Mevisio. Det vanligaste är att kommunikationen sker över HTTP. Det kan göras genom ett färdigt, standardiserat API i systemet eller att ni utvecklar ett en egen tjänst med ett exponerat API. Vi har även möjlighet att ansluta till en databas med tillgång till relevanta tabeller eller vyer direkt. En förutsättning för att den här metoden ska kunna användas är att erat system är åtkomligt över internet.

Överföring av data kan utlösas av olika faktorer, baserat på vad ert mål med integrationen är. Till exempel när användaren öppnar en tavla, klickar på en viss knapp eller vid en viss tidpunkt varje dag.

Alternativ 2: Push

Det här alternativet innebär att ni, via ert system, skickar data till Mevisio på regelbunden basis, till exempel varje natt. Med det här alternativet behöver inte vi på Mevisio få tillgång till ert interna system, utan ni skickar regelbundet den typ av data ni vill integrera i Mevisio-plattformen. 

Kan Mevisio integreras med mina system, t ex mitt affärssystem?

Detta är en högst relevant fråga, och vi får ofta frågor om vi kan integrera med ett specifikt system. Det fina med Mevisio-plattformen är att frågan snarare är vilket alternativ vi ska använda för att sätta upp integrationen, för så länge vi kan få tillgång till informationen i rätt format så kommer vi med största sannolikhet kunna hantera den i Mevisio. 

I många fall får vi informationen ni behöver på tavlorna från ett datalager istället för att gå direkt mot t ex affärssystemet. För att specificera detaljerna kring just er integration rekommenderar vi ett samtal mellan våra och era IT-tekniker. Inför det samtalet är det bra om du kan förbereda svaren på de här fem frågorna:

  1. Vilken information ska presenteras på tavlorna, och hur vill du att den ska visualiseras, t ex med ett diagram, mätare, en siffra, grön/röd status eller en tabell?
  2. Kan informationen presenteras som den är eller behöver värden beräknas innan de presenteras på tavlorna?
  3. I vilket system finns informationen idag?
  4. Hur kan Mevisio komma åt det systemet från Internet?
  5. Hur ofta ska informationen överföras (realtid, dagligen, månadsvis)?

Visa rapporter från Power BI, Qlik, Tableau eller filer från Office 365 direkt i dina tavlor

Det finns ett enkelt alternativ till att sätta upp integrationer och det är att vi visar en inbäddad rapport direkt från ett annat system i dina tavlor. Vi har en modul som är speciellt avsedd för detta, där det räcker att du klistrar in en speciell länk som det andra systemet genererar som innebär att du kan visa upp diagram och andra rapporter live i tavlorna. Du kan även använda samma lösning för att exempelvis visa upp ett Excel-ark i tavlan om du använder Office 365 eller Google Workspace. 

Digitalisera ditt Lean-arbete med Mevisios koppling Microsoft Teams eller Slack

En av fördelarna med att digitalisera dina pulsmöten och ditt förbättringsarbete med hjälp av Mevisio är att du kan underlätta er interna kommunikation även mellan mötena vid era tavlor. Att låta systemet skicka ut viktig information i kanaler i Teams eller Slack är ett populärt sätt att se till att alla kan hålla sig uppdaterade. 

Vi kan sköta hela eller delar av integrationen

Att integrera dina andra verktyg och system med plattformen behöver inte vara särskilt tidskrävande för dig som kund. Ofta kan vi på Mevisio administrera det mesta från vårt håll. Om integrationen ska ske med ett standardsystem där vi har ett befintligt API kan vi göra integrationen nästan helt utan era IT-teknikers hjälp. 

Vad innebär detta i praktiken? 

För att sammanfatta det på ett kort och enkelt sätt så innebär allt detta att det är möjligt att dela data till och från Mevisio. Plattformen blir som en förlängning av ert nuvarande system, ni kan se det som en extra arm. 

Som exempel kan vi ta upp en lösning som vi skapade åt en av våra kunder i tillverkningsindustrin. Företaget arbetar med ett stort antal maskiner och har ett befintligt system som hanterar maskindata, så man enkelt kan analysera hur maskinerna gick. Det finns också en funktion där anställda kunde skicka in förbättringsförslag. 

Vi skapade en koppling mellan detta system och Mevisio så att förbättringsförslagen och maskindatan kom in i tavlorna i Mevisio, så att det gick att ha möten kring dem. När man sedan stänger ett förbättringsförslag under mötet så syntes det i båda system. Systemen är helt enkelt synkade.

Vad är fördelarna med detta?

Genom att låta alla ta del av data så blir det som att demokratisera data, information är enligt oss på Mevisio till för att delas. Förutom det så är det också väldigt praktiskt att samla data från flera platser på ett ställe för att få en snabb överblick. 

Utifrån vad ert syfte och mål med integrationen är hjälper vi er att hitta den mest optimala integrationen, så att ni kan jobba effektivare och smartare – med nödvändig data tillgänglig direkt i Mevisios plattform! 

Kontakta oss om du vill veta mer om integrationer med Mevisio. 

More Like This