Förbättra verksamheten med Kaizen

Kaizen är ett japanskt ord som betyder “ständig förbättring”. Begreppet beskriver vikten av att jobba mot ständig utveckling istället för ett slutmål och det anses av många vara en av grundpelarna i...

Vad är SQCDP?

En SQCDP-tavla används inom daglig styrning för att på ett enkelt sätt visualisera hur teamen presterar inom olika nyckeltal. Förkortningen står för Safety, Quality, Cost, Delivery och People, vilket...

Tavla för ständig förbättring

Visst är det så att dina bästa idéer kan dyka upp när och var som helst? Då är det väl fantastiskt att det äntligen finns en förbättringstavla som du har tillgång till online, och som du dessutom kan...