Lean-modellen – vad betyder Lean?

Lean-metoden är en arbetsmetod för verksamheter för att underlätta arbetsflödet och göra all information synlig så att alla led kan ta del av den snabbare. Principen bygger på att företag resulterar...

Vad är SQCDP?

En SQCDP-tavla används inom daglig styrning för att på ett enkelt sätt visualisera hur teamen presterar inom olika nyckeltal. Förkortningen står för Safety, Quality, Cost, Delivery och People, vilket...