Så kommer du igång med Mevisio

Att komma igång med Mevisio är inte svårt. Men det finns ett par saker som kan vara bra att tänka på för att komma igång så snabbt som möjligt. 

Några inledande tips är att från början involvera hela verksamheten i implementeringsfasen. Informera internt om varför ni satsar på Mevisio och hur tidsplanen ser ut. På så sätt ökar ni både engagemanget och förståelsen för tavlorna. Det kan också vara en bra idé att starta småskaligt för att sedan sprida plattformen i verksamheten successivt. Detta gör det lättare att utvärdera resultaten och förkortar även uppstartsfasen. Vi rekommenderar även att ni är tydliga med vilka mål ni har för tavlorna, tydliga mål gör det lätt att mäta resultaten. 

Hur ett projekt går till

Den typiska implementeringsprocessen är uppdelad i sju steg och brukar vanligtvis sträcka sig över en till tre månader. 

  1. Uppstart: I det första steget håller vi en workshop där vi tillsammans går igenom vad ni har för behov och förväntningar på era tavlor.  
  2. Demo-tavlor: Här får ni möjligheten att testa några förinställda tavlor från vår demoversion.
  3. Tavlans första utkast: Här går vi igenom det första utkastet på era tavlors design och testar vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.
  4. Go Live! Nu är vi redo att börja använda tavlorna skarpt. Detta är ett utmärkt tillfälle för er att testa hur de fungerar i den dagliga verksamheten och samla in feedback från era användare.
  5. Integration: Efter att ni testat hur det funkar så är tiden inne för att eventuellt integrera tavlorna med era nuvarande system, och på så vis fylla exempelvis diagram på tavlorna med data från ert affärssystem automatiskt.
  6. Informationsflöde: I det här steget sätter vi ihop tavlornas struktur och lägger till tavlornas olika team och hierarkiska nivåer och skapar vägar för eskalering, delegering och sammanställning av information.
  7. Överlämning: Nu är tavlorna färdigställda och redo att överlämnas till er. I det här läget rekommenderar vi er att gå en utbildning för att kunna bygga tavlor och informationsflöden på egen hand. 

Utformningen av tavlorna som ska visas på era skärmar varierar från case till case, men det finns ett par frågor ni bör fundera på för att utformningen ska gå så smidigt som möjligt.  

Vilken information ska synas på skärmarna? 

Det första ni behöver göra är att bestämma vilken information som ska synas på tavlorna. Det vanliga är att ta upp säkerhetsfrågor, olyckor, förbättringsförslag eller produktionsdata. Kortfattat den information som ni själva behöver för att hålla ett effektivt morgonmöte. Mevisio går att integrera med andra system men ni behöver se över vad ni har för system idag, vilken information vill ni få ut därifrån, hur vill ni att den ska framställas i Mevisio och hur ofta vill ni att information ska uppdateras på skärmarna. 

Hur ska informationen visualiseras?    

Nu är det dags att bestämma hur information ska presenteras på era skärmar. Mevisio erbjuder flera olika förslag på presentationsmodeller, till exempel diagram, tabeller, flyttbara kort, mm. Det finns 30 olika modultyper med 50 olika funktioner som alla kan bli personligt anpassade. Effektiv visuell styrning skapar engagemang och driver utvecklingen framåt, så tänk ut vilka funktioner ni vill ha så får vi det att fungera på det viset.

Hur ska layouten se ut?

När ni har bestämt er för hur informationen ska visualiseras är det dags att tänka på layouten. “Team-tavlorna” kanske har ett produktionsfokus medans ledningens skärmar istället presenterar en sammanställning av informationen. När ni har bestämt er sätter vi ihop en layout efter era önskemål.

Hur ska informationen flöda mellan skärmarna?

Det är upp till er att avgöra hur informationen ska flöda mellan era olika skärmar. Den kan till exempel delas mellan olika team och upp och ner mellan olika hierarkiska nivåer i er organisation. Det kan handla om att ledningen behöver delegera uppgifter till teamen, eller så behöver teamen och ledningen ett sätt att kommunicera med varandra. Informationsflödet är även ett sätt för ledningen att följa teamens arbete för att se vad som går bra och vad som behöver förbättras.  

Vem har tillgång till vad? 

All information behöver inte vara tillgänglig för alla. Man kan säga att vi tillverkar både nycklar och lås för varje kund, varje grupp får en viss uppsättning nycklar och varje tavla en uppsättning av lås. Så ni behöver fundera på vilka grupper som ska tillgång till de olika nycklarna. 

Några avslutande tips 

Tänk långsiktigt, Mevisio är ett skalbart system för framtiden som kan konfigureras i takt med att er verksamhet växer och utvecklas. Vi rekommenderar ett agilt arbetssätt kombinerat med en tät dialog med oss på Mevisio eller någon av våra samarbetspartners för bästa möjliga resultat. Tillsammans skapar vi en stabil grund för en övergång till det digitala. Vi erbjuder även utbildning med workshops där ni kan lära er att själva förändra den personliga utformningen på era skärmar.  

More Like This