Förbättra verksamheten med Kaizen

Kaizen är ett japanskt ord som betyder “ständig förbättring”. Begreppet beskriver vikten av att jobba mot ständig utveckling istället för ett slutmål och det anses av många vara en av grundpelarna i...