Förbättra verksamheten med Kaizen

Kaizen är ett japanskt ord som betyder “ständig förbättring”. Begreppet beskriver vikten av att jobba mot ständig utveckling istället för ett slutmål och det anses av många vara en av grundpelarna i Lean-filosofin. Att arbeta med Kaizen är att sträva mot en företagskultur där hela organisationen är engagerad i att förbättra och utveckla verksamheten. När man engagerar anställda från flera nivåer i organisationen skapar man en kraftfull drivkraft - som ständigt driver utvecklingen framåt. 

Kaizen -  En filosofi och arbetsmetod 

 • Kaizen som arbetsmetod fokuserar på att hitta specifika utvecklingsområden och att utveckla dessa. Målet är att anställda från alla nivåer av företaget ska vara delaktiga och bidra med förbättringsförslag.
 • Filosofin handlar om att skapa en positiv företagskultur där normen är att alla anställda är engagerade i verksamhetens utveckling. Tanken är att många små förändringar över tid kommer leda till stora förbättringar för företaget.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Kaizen går ut på att sluta slösa resurser, öka produktiviteten och att sträva mot förbättring, både för den enskilda anställda och företaget i stort. Att förbättra sin verksamhet går att jämföra med styrketräning. Du kommer inte kunna att lyfta de tyngsta vikterna första dagen - men om du fortsätter att träna kontinuerligt kommer du bli starkare och starkare. På samma sätt kommer många små förbättringar i verksamheten leda till stora framsteg med tiden. 

Att arbeta med Kaizen

Det finns flera olika metoder som används inom Kaizen för att utveckla verksamheten. Till exempel PDCA (Plan do check act) och RCA (Root Cause Analysis) metoderna. 

PDCA är ett utmärkt verktyg för att förstå och förbättra sin verksamhet. Den går ofta till på det här sättet: 

 1. Identifiera ett utvecklingsområde, analysera grundorsaker, och sätt sedan upp mål och en plan med möjliga förbättringar.
 2. Tillämpa förbättringarna 
 3. Undersök om det gick som planerat, det vill säga om målet har nåtts eller ej. Tillämpa eventuellt nya förbättringar.
 4. Reflektera över och standardisera resultaten. Påbörja en ny förbättringscykel.  

Ett annat sätt att arbeta med Kaizen är att genomföra en Root Cause Analysis (RCA) med hjälp av “Five Whys” metoden.  Den går precis som det låter ut på att man frågar “varför” så många gånger som det krävs för att komma till roten av problemet. Till exempel:

 1. Varför var jag sen till jobbet?
  Jag försov mig
 2. Varför gjorde du det?
  Väckarklockan ringde inte.
 3. Varför ringde den inte?
  Jag hade inte lyckats ställa in den ordentligt.
 4. Varför det?
  Det var en ny väckarklocka och jag förstod inte den skriftliga instruktionen.
 5. Hur skulle problemet kunna förebyggas?
  Genom en mer visuell instruktionsanvisning. 

Kaizen i Mevisio

Om Traditionell Kaizen fokuserar på att förbättra effektiviteten baserat på vad som ses med det “ blotta ögat”. Kan du ta steget längre genom att arbeta digitalt med Kaizen i Mevisio. I dagens digitaliserade värld finns det outsinliga mängder data till hands för att följa och utveckla din produktion - det vore dumt att inte använda den. 

Med hjälp av våra tavlor kan ni tydligt visualisera, analysera och följa alla steg i produktionskedjan live. Detta gör att ni upptäcker eventuella “flaskhalsar” och snabbt kan åtgärda problemen och planera för att förebygga dem. Ledningen kan också följa teamens framsteg och delegera förbättringsuppdrag dit det behövs. Tavlorna gör det även lätt för teamen att dela information, rapportera om problem och föreslå ideér för utveckling av verksamheten. Vilket gör både PDCA och RCA- arbetet effektivt och smidigt. Fördelarna med Mevisio är många, men kortfattat gör Mevisio det lätt för er att sträva mot ständig förbättring.  

Hur underlättar Mevisio PDCA?

 • Det går snabbt att identifiera ett utvecklingsområde. Till exempel genom att studera datan från produktionskedjan eller utifrån förbättringsförslag från sina team.   
 • Ledningen kan via tavlorna smidigt förmedla sina prioriteringar till förbättrings-teamen.
 • Ledningen kan följa förbättringsarbetet och förändra prioriteringarna utifrån resultaten.
 • Tydlig resultatredovisning gör det lätt att reflektera och förbereda inför nästa förbättringscykel.

Hur underlättar Mevisio RCA?

 • Teamen kan med Mevisio lätt uppmärksamma när det inträffat ett problem.
 • Ledningen kan snabbt upptäcka när det inträffat en incident.
 • På tavlorna syns eventuella orsaker till problem, till exempel om någon är frånvarande. 

Med Mevisio kan ni visualisera era företagsmål och även de förbättringsförslag som krävs för att nå dit. Genom att visualisera saker som olyckor, kvalitetsproblem, eller leveransförseningar i er dagliga styrning kan ni snabbt agera på problemen och förhindra att de inträffar igen. 

Vill ni läsa mer om hur Mevisio kan förenkla ert förbättringsarbete, kan ni göra det här


More Like This