Vem har nytta av digitala pulstavlor?

Mevisio är en extremt flexibel plattform där nästan vad som helst kan byggas av de smarta modulerna. Grundtanken är att du som ledare för ett team, projekt, avdelning, affärsområde, företag eller internationell koncern ska kunna få en lösning som passar dina behov. Som inspiration har vi här tagit fram en del typiska use case.

VD’n använder en uppsättning med flera management-tavlor som samlar upp data från alla olika tavlor som används för att leda hela företaget. Hon får då en aggregerad bild över vad som fungerar bra i verksamheten, och vad som behöver undersökas närmare. På veckans ledningsmöte kan hon snabbt säkerställa att man har en gemensam förståelse i ledningsteamet över vilka avdelningar och processer som klarar sina mål. De kan också diskutera och omprioritera strategierna i affärsplanen – som givetvis är visualiserad på en tavla som även styrelsen är delaktig i. 

En Produktionsdirektör håller ett dagligt möte med sina Produktionsledare för de olika fabrikerna i landet. Varje Produktionsledare har tidigare under dagen haft sina morgonmöten vid stora Touch Screens, som finns på en central plats ute i produktionen i varje fabrik. Var och en har sin egen tavla i Mevisio, och på det gemensamma mötet har man en tavla som i realtid sammanställer informationen från de andra. Mötet blir då effektivt, och man kan snabbt lösa dagens problem och på så vis garantera att alla order skickas i tid.

I Sjukhusledningen använder varje avdelningschef digitala visualiseringstavlor för att hantera patientflödet mellan avdelningar. Samtidigt är det viktigt att samla in idéer och förbättringsförslag, för att förbättra patientsäkerhet och ledtider, från både patienter och medarbetare. Alla patienter kan skicka in sina idéer från surfplattor i väntrummet, och de kommer direkt upp på den avdelnings tavla som det berör.

Försäljningschefen har i sin tavla en integration med CRM-systemet som hämtar in kundinformation. Tavlan används förutom till att visualisera säljmålen även för att leda och följa upp alla större initiativ, och även för att lämna över de sålda projekten till projektledarna. Säljarna hanterar sina initiativ och att-göra punkter i mobilen, och allt sammanställs på den gemensamma tavlan. 

Projektledaren som är ansvarig för alla nya utvecklingsprojekt använder ett par olika tavlor för att driva sina projekt. Tavlorna är uppdelade i olika delar för att planera och distribuera uppgifter till projektmedlemmarna. En gång i veckan har han extra fokus på tavlan som visualiserar och prioriterar risker. Det hjälper projekten att nå sina mål kring tid, kostnad och kvalitet. 

Produktägaren har en tavla där man klassificerar och prioriterar alla ändringsönskemål på produkten. Nya funktioner fördelas mellan utvecklarna och de olika sprintarna. Under det dagliga Scrum-mötet rapporterat alla team-medlemmar sin progress och hinder. Utvecklare som sitter utomlands deltar i mötet genom tavlans inbyggda mötesfunktion. 

Ansvarig för rekryteringar på HR-avdelningen har en tavla som samlar in alla rekryteringsbehov från organisationen. På rekryteringstavlan kan alla följa sina rekryteringsärenden, och även byta till en vy som visar var deras potentiella kandidater är i rekryteringsprocessen. Efter avtal har skrivits flyttas ärendet över till tavlan där nyanställda presenteras. 

Risk Managern i en stor koncern har skapat en ny process för identifiering, utvärdering och övervakning av risker. Den inkluderar kvartalsmöten på alla nivåer i organisationen. Varje avdelning har sin egen tavla med risker som har identifierats lokalt, och beslutar vilka som ska rapporteras uppåt i hierarkin. Risk Managern har en tavla där hon kan följa alla risker, och även se om en risk förekommer på flera avdelningar. 

 

Få uppdateringar via e-post

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mevisio.