Digitalisering av visuella styrningstavlor i bilverkstäder resulterar i nöjdare kunder

Lean Management handlar om att maximera kundnyttan och att effektivisera arbetsflöden genom att minimera slöseri och variationer. Genom att effektivisera arbetsprocesserna i dina servicecenter kan du erbjuda bättre service till dina kunder. Till exempel så att de inte behöver vänta så länge på att få tillbaka sin bil efter service. Så här använde Volvo Cars digitala tavlor i sina servicecenters dagliga driftledning för att effektivisera arbetsflödet.

Det ska vara enkelt att effektivisera den dagliga styrningen

Mevisios skräddarsydda tavlor för visuell leanstyrning är ett utmärkt verktyg när det kommer till att effektivisera den dagliga styrningen. 

Fysiska whiteboardtavlor är ett bra verktyg för att förbättra informationsflödet mellan olika team och avdelningar. Men de är begränsade i allt från läsbarhet till möjligheten att förmedla information till andra avdelningar och i förmågan att lagra intressant statistik.

Att byta till digitala tavlor kan ibland uppfattas som en risk. Kommer alla att känna sig bekväma med att använda dem? Kommer bytet till en digital lösning vara som att börja om från början? Svaret är nej. Vi använder de analoga whiteboardtavlorna som en modul för att producera den digitala versionen, så du behöver inte vara orolig.

Interaktiva whiteboardtavlor förenklar den dagliga styrningen

Vi på Mevisio vet att strukturen kring det dagliga mötet och den visuella tavlan är viktig för att allt ska flyta på. Visualiseringstavlan är ofta arbetsplatsens bankande hjärta - och det första du ser på morgonmötet. Det är där du sköter planeringen, den dagliga uppföljningen av mätvärden, kontrollerar frånvaro, avvikelser och förbättringar. 

Med Mevisios interaktiva skärmar blir information tydligare samtidigt som den lagras och kan återanvändas när och varsomhelst. Som en bonus slipper du också krånglet med dåliga whiteboardpennor. Dessa fördelar är några av anledningarna till att du borde fimpa alla fysiska whiteboards för att effektivisera och digitalisera den dagliga styrningen.

Så mycket mer än bara en whiteboard

Lösningen vi har tagit fram påminner om strukturen i en fysisk tavla för daglig styrning, trots att den är digital. Den kan dock bidra med mycket mer till din dagliga styrning jämfört med en fysisk tavla. Du har tillgång till tavlan genom alla dina digitala enheter och du kan alltid se status på viktiga nyckelpersoner och aktiviteter. Samt närvaro och sjukskrivning, oavsett var du befinner dig. 

Inom området ständig förbättring innebär den digitala tavlan också att data nu kan samlas in och användas för en analys. Den funktionen är helt enkelt omöjlig med en analog styrningstavla. Det är också mycket lättare att rapportera status på nyckeltal eftersom det sker automatiskt. Att skicka en fråga till ett annat team eller till ledningen görs enkelt direkt med fingrarna på den interaktiva skärmen.

Hur du snabbt kommer igång med Mevisio

Vill du också digitalisera din tavla för daglig styrning? I jakten på rätt system är det viktigt att du funderar över vad som kan förbättras utifrån dina befintliga tavlor, så att tavlan blir något mer än en digital kopia av den gamla tavlan. Mevisio-plattformen fungerar globalt och kan anpassas efter dina behov. Detta är en viktig aspekt om du letar efter ett system som fungerar lika bra på alla webbplatser runt om i världen.

Innan du startar den globala utrullningen är det bra att ha testat systemet ordentligt på några olika platser för att få feedback och förbättringsförslag. Precis som allt annat i Lean ska såklart också tavlorna förbättras kontinuerligt. Att kunna rulla ut en uppdatering till alla dina boards på en gång är en stor fördel med Mevisio. Detta gör det möjligt att öka förbättringstakten och öka din konkurrenskraft över hela världen på mycket kortare tid.

Nästa steg: integrera Mevisio med befintliga system!

Volvo Cars använder digitala tavlor för daglig styrning i hundratals verkstäder runt om i världen. Inledningsvis är det första steget är att föra över data manuellt, då detta underlättar övergången från det analoga till digitala för våra användare, enligt vår erfarenhet. 

Nästa steg i effektiviseringsarbetet är dock att integrera den digitala tavlan med andra system och verktyg inom företaget. Så att den manuellt inmatade informationen från tavlan automatiskt överförs och syns i andra system. På så sätt kan fler ta del av, analysera och arbeta med all viktig information från verkstäderna. Integrationen fungerar även åt andra hållet, så att alla tavlor till exempel alltid visar färsk information om kundnöjdhet. Det gör att alla får feedback på resultatet av olika förbättringsaktiviteter direkt.

Vill du veta mer om våra erfarenheter från utrullning av visuell hantering globalt? Boka en demo så delar vi mer av vår erfarenhet.

Den här videon visar hur Volvo Bil i Göteborg använder sina digitala dagliga styrningstavalor.

 

Mer från vår blogg