Läkemedelsföretag sparar tid med digitala skärmar

Vår kund inom läkemedelsindustrin har lämnat det analoga arbetssättet bakom sig - och tittar inte tillbaka. För att effektivisera sin verksamhet var digitaliseringen ett måste. Mevisio blev en självklar del av den lösningen. Vill ni veta hur det gick till? Läs vidare.

Läkemedelsföretaget, som är ett multinationellt företag med tio-tusentals medarbetare, hade länge arbetat med whiteboardtavlor i sin dagliga styrning. Precis som många andra företag upplevde de whiteboardtavlan som onödigt tidskrävande och visuellt tråkig. Det var inte ovanligt att man var tvungen att vara på plats långt innan mötet startade för att förbereda tavlan, sudda bort kladd, skriva ut papper och dylikt. Det faktum att man inför varje kort pulsmöte måste passera en sluss och byta om gjorde inte saken bättre. Lösningen hette digitalisering.

Många missade information

Ett annat problem med fysiska styrningstavlor är att informationen från alla pulsmöten inte lagras. För att hålla sig uppdaterad var man tvungen att vara plats, vilket resulterade i att många missade informationen. 

– Idag ser vi en stor fördel i att alla har tillgång till informationen på distans.Vi ser även fördelar i att vi kan jobba vid sidan av för att förbereda möten och att informationen och att historiken ligger kvar, säger underhållschefen.

Integrering och eskalering

Att Mevisio gick att Integrera med Läkemedelföretagets nuvarande system var en av de starkaste fördelarna, berättar Underhållschefen. Men även funktionen med informationseskalering till nästa nivå i hierarkin var en avgörande funktion.

– Vi såg fördelar med att enkel kunna sprida information och att flera kunde jobba efter samma uppdaterade information och checklistor, säger underhållschefen. 

Det bästa alternativet

När det kom till val av system var det Mevisios enkla gränssnitt som avgjorde saken. Möjligheten att själva utveckla och forma plattformen efter problemen som uppkommer längs vägen vägde också tungt. Läkemedelsföretaget tittade lite på andra digitala lösningar men många andra system var egenbyggda verktyg som kräver mer jobb och innebär högre säkerhetsrisk. 

En smidig övergång

Läkemedelsföretaget var vana vid att jobba analogt, men de upplevde ändå att övergången och steget till digitala tavlor var enkelt att ta. Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med Mevisio.

– Fördelarna är många och överväger nackdelarna. Idag så är detta ett naturligt steg i resan framåt och övergången var smidig, ingen skulle vilja gå tillbaka till det tidigare arbetssättet. Idag ser vi en stor fördel i att alla har tillgång till informationen på distans, säger underhållschefen.

Därför rekommenderas Mevisio

Underhållschefen lyfter att Mevisios interaktiva pulstavlor har gjort så att Läkemedelsföretaget numera får en tydlig överblick av verksamhetens status, vilket gör det enklare att skicka resurser dit det behövs. Men det finns flera fördelar.

– Systemet är lättillgängligt och mer visuellt från fler platser. Vi uppskattar enkelheten och att systemet har ett gränssnitt som vi själva kan jobba i.

Vill du läsa mer? Klicka här.

More Like This