Förbättra din verksamhets effektivitet med visuell styrning

Visuell Styrning är ständigt närvarande i våra liv. Från trafikljusen och skyltarna längs gatan till poängtavlan som visar hur många mål som skett under en basketmatch. Den finns överallt. Grundtanken med visuell styrning är att man snabbt ska kunna förmedla ett budskap som vem som helst ska kunna förstå. 

På en arbetsplats handlar visuell styrning om att förmedla en snabb lättförstådd inblick i hur verksamhetens status ser ut. Det ska räcka med en hastig blick på informationstavlan för att förstå vad som behöver göras. Genom att ständigt visualisera hur arbetet flyter på blir det lätt att upptäcka utvecklingsområden.

Varför ska jag arbeta med med Visuell styrning?

Alla som någonsin arbetat i ett projekt där flera olika team är involverade vet att sannolikheten är stor att olika team kommer att uppfatta samma instruktioner på olika sätt - trots att alla har tagit del av samma information. Detta utgör ett onödigt hinder i arbetsflödet och är ett utmärkt exempel på hur detaljerad information inte alltid är den rätta vägen. Vi behöver visualisera den!

Två grundkoncept inom Visual management

Inom Lean management och ständigt förbättringsarbete finns två grundkoncept som är bra att känna till för att förstå vikten av att sina visualisera problem.

  • Japanska sjön: Många företag producerar medvetet extra mycket för att bygga ett säkerhetslager, vilket gör att de inte ser problemen som finns under “ytan”. Tanken inom “japanska sjön” är att man ska ha så lite vatten i sjön som möjligt - dvs tömma lagret och endast producera så mycket som man behöver. På så sätt kommer problemen som tidigare var gömda under säkerhetslagret upp till ytan. Japanska sjön går hand i hand med “just in time production” som är ett annat nyckelkoncept inom Lean.
  • Jidoka: Konceptet går ut på att man lär maskinen att själv säga till när något inte stämmer. Till exempel genom att stänga av sig själv och blinka med röda lampor. Målet är att detta ska resultera i att man hanterar eventuella problem så fort de uppkommer. Samtidigt som maskinoperatören ska kunna utföra andra uppgifter samtidigt som maskinen är igång. 

Båda koncepten bygger att synliggöra problem för att kunna åtgärda dem så snabbt som möjligt. Varje problem som uppkommer är en möjlighet till förbättring!

Fördelarna med visuell styrning 

När man kontinuerligt arbetar med visuell styrning kommer man att förbättra sin verksamhets effektivitet avsevärt. Några av fördelarna är:

  • Förbättrad produktion
  • Högre engagemang hos teamen
  • Färre olyckor
  • Nå sina mål

Visual management i Mevisio

Att arbeta analogt med visuell styrning utgör ett bra första steg, men för att låsa upp sin verksamhets fulla potential krävs ett digitalt arbetssätt. Med Mevisio får ni tydligt visualiserad live uppdaterad information, som ni kan dela mellan olika team. Som bonus kommer ni aldrig mer behöva anstränga er för tyda någons snirkliga handstil på en whiteboardtavla, eller behöva slösa tid på att sudda bort gammalt kladd från tavlan. 

Tavlorna

Mevisios tavlor är utformade på ett sätt som gör dem till effektiva verktyg för målstyrning, planering, och aktivitetsspårning. Designen är baserad på tre principer:

  • Flexibilitet.Tavlorna ska kunna anpassas till många olika syften.
  • Enkelhet. Tavlorna ska vara lätta att förstå och använda.
  • Stilrenhet. Det är viktigt att presentera informationen på ett snyggt sätt.

Olika funktioner 

Våra tavlor har flera olika användningsområden och funktioner. Ni kan till exempel visualisera era KPI:s tillsammans med information, checklistor, närvaro och uppgiftshantering för effektiva dagliga möten. Genom att visualisera KPI:s  får ni en inblick i hur det går för verksamheten. Tavlan består av tre kolumner med en idikatorsmätare, en trendgraf och ett diagram som visar fördelning och annan underliggande information. Denna tavla går utmärkt att integrera med andra system för datainsamling.

Ni kan också ta ert Kaizen arbete till nästa nivå med våra speciella informationsdelning funktioner. Ni kan också förbättra säkerheten med våra  SQCDP och 5S funktioner. Projektstyrningen får också ett lyft tack vare möjligheten att överblicka alla pågående och kommande projekt. 

Alla Mevisio tavlor är anpassningsbara

Se på funktionerna ovan som utgångspunkter - alla tavlor kan modifieras efter era önskemål. Det finns många olika sätt att visualisera data och vi erbjuder därför ett stort antal olika moduler.

Mer från vår blogg