Lean-modellen – vad betyder Lean?

Lean-metoden är en arbetsmetod för verksamheter för att underlätta arbetsflödet och göra all information synlig så att alla led kan ta del av den snabbare. Principen bygger på att företag resulterar i större lönsamhet, bättre beslutsfattande och ökat samarbete.

Lean-modellen tillämpas framför allt hos produktions- och tillverkningsverksamheter men man har även fått upp ögonen för det i till exempel vården. Upptäck fördelarna du med!

Vad är Lean och hur uppstod det?

Det hela började hos Toyota, ni vet den stora biltillverkaren i Japan. Det är från början en ideologi som uppstod för att minimera missförstånd och utdragna tillverkningsprocesser och istället maximera kundnyttan. Idag är det massvis med organisationer som har förstått fördelarna med Lean principer. Ordet lean betyder egentligen mager eller utan fett, ett engelskt uttryck och begreppet har faktiskt uppstått ur det ordet. Tanken är att man ska karva bort onödigt fett och behålla det där möra goda köttet. Man kan också jämföra med träning och fitness där en lean kropp är muskulös och smidig utan överflödigt fett. En metafor helt enkelt!

Lean i arbetet

Själva kärnan i Lean är det visuella arbetssättet. Lean-modellen gör så att arbetsprocesser och eventuella problem eller förbättringar alltid synliggörs på ett transparent sätt så att alla som är delaktiga får snabb tillgång till informationen.

 • Kommunikationen förbättras
 • Misstagen blir färre från början
 • Verksamheten vinner tid och energi
 • Arbetsflödet flyter på

Lean är också en metod som baseras på olika värderingar såsom att värna om individen, göra det så enkelt som möjligt och kunna fokusera mer på kundvärdet. Lean är en modern arbetslösning för att kort och gott får bättre kontroll över det vardagliga arbetet i verksamheten och göra så att alla strävar mot samma mål.

Skillnaden mellan Lean och analoga processer

Förr stod vi och skrev på en vanlig tavla eller hade overheadapparaten nära till hands. Att sedan förmedla informationen vidare tog längre tid och ibland uppkom problem på vägen. Tänk viskleken! Det som sägs först kommer ofta ut fel hos sista personen.

Med digital Lean är det annorlunda! Allt sker i molnet på ett mycket visuellt och flexibelt sätt. Alla som har tillgång kommer åt informationen och kan följa alla processer och frågeställningar i realtid. Detta bäddar givetvis för en betydligt bättre kommunikation.

Leans 7 onödiga slöserier (MUDA)

Enligt Lean modellen finns det 7 onödiga slöserier som ska undvikas för att minska spill och problem.

 1. Överproduktion
 2. Väntan
 3. För mycket lagerhållning
 4. Defekter eller omarbete
 5. Överarbete
 6. Transporter
 7. Onödiga rörelser och förflyttningar

Lean-metoden är framarbetad för att förhindra dessa onödiga slöserier och istället fokusera på kundnyttan och den egna verksamhetens fördelar. Man talar ofta om ett åttonde slöseri också, att inte ta tillvara på alla personers kompetens och kreativitet, vilket är värt att poängtera att allt arbete med Lean bygger på.

Så lyckas du med Lean

En bra visualisering och effektivt arbete är grunden till Lean. Där kan vi på Mevisio ge dig vad du behöver. Det krävs dock att hela verksamheten jobbar i riktning mot de mål och de värden som Lean står för.

Strategier och mål behöver definieras och sättas upp tydligt och klart. Ledningsgruppen behöver sätta sig in i hela syftet och metoden med Lean. Principen ska även vara anpassad utifrån er verksamhet, och det är en fördel om även strategier, mål och principer visualiseras i verksamheten. Och sist men inte minst kan det ta lite tid innan alla kommer in i arbetssättet.

Lean hos Mevisio – en molnbaserad och visuell plattform

Med Mevisio får du och din verksamhet en betydligt större möjlighet att samordna saker och följa upp åtaganden och effektivitet. Det i sin tur resulterar till lägre kostnader och ökade intäkter. Vår plattform har underlättat arbetet för en rad företag, i tillverkning och inom vården men även i andra branscher. Lean Administration är till exempel en nyttogörare i administrationsarbetet på ett företag.

Vad gör vi på Mevisio?

Hos Mevisio får du en effektiv och visuell plattform där du på daglig basis kan leda din verksamhet och de olika processerna med hjälp av digitala tavlor. Plattformen kombineras effektivt med stora touchskärmar (kallas ibland för digitala whiteboards) där upplägget är enkelt och där informationen synkas mellan olika tavlor och andra system. De specialanpassade tavlorna har en mängd bra och nyttiga egenskaper:

 • Möjligheten att “skicka lappar” mellan olika tavlor
 • Visa den online och styra den från din dator eller surfplatta oavsett var du är
 • Få information att flöda mellan team eller avdelningar i realtid
 • Visa dina idéer på ett konkret och visuellt sätt som alla begriper

Möjligheter med vår plattform

Vi gör så att verksamheter i många olika branscher får en förenklad vardag med Lean-modellen. Många av våra kunder är till exempel verksamma inom produktion och vård/omsorg.

 • Lean production – Här får du en hundraprocentig överblick och full kontroll över tillverkningsprocessen i alla led.
 • Lean healthcare – Du har möjlighet att följa upp incidenter, kontrollera patientsäkerheten och fördela resurser på ett bättre sätt.
 • Effektivisera den dagliga driften – I vardagen är Lean oumbärlig när det gäller målsättningar, uppföljningar, kolla upp möjligheter och se över all information.
 • Genomföra strategier för framtiden – Verksamheter behöver nya strategier då och då för att hålla sig ajour med marknadens behov. Vår plattform hjälper dig implementera nya strategier på ett smart sätt.

Alla dessa möjligheter leder till en ökad kunskap och ett ökat engagemang för alla medarbetare. Att allt är molnbaserat och digitaliserat gör dessutom att allt sker i realtid och att all data och information blir synbart på sekunden – för alla.

Kom igång med digital Lean!

Om Lean fångat ditt intresse och du vill veta mer så är nästa steg att boka en demo av oss på Mevisio. Du kan även registrera ett demo-konto.

I demon får du veta hur vår plattform fungerar, hur du använder våra digitala tavlor och alla fördelar med systemen. Vi tar Lean-metodiken in i den digitala eran och moderniserar den för dagens och framtidens behov. På så sätt kommer ni alla att använda er av en kommunikativ och anpassad modell för att förenkla alla era arbetsprocesser. Hör av dig till oss så berättar vi mer och visar hur ni tar kontroll över er verksamhet.

More Like This