Vad är SQCDP?

En SQCDP-tavla används inom daglig styrning för att på ett enkelt sätt visualisera hur teamen presterar inom olika nyckeltal. Förkortningen står för Safety, Quality, Cost, Delivery och People, vilket representerar de vanliga och rekommenderade nyckeltalen som används i tillverkningsindustrier. Syftet är att lyfta fram problem och driva förbättringar, så den bör därför anpassas efter dina fokusområden för stunden så att du styr förbättringarna för de viktigaste områdena. Läs mer om daglig styrning.

Med en översikt på Safety, Quality, Cost, Delivery, and People kan teamet dag för dag rapportera avvikelser, skapa förbättringsförslag och åtgärder på ett enkelt sätt utifrån dagens utfall. Mätvärden och resultat för varje kategori visas under varje bokstav och uppdateras dagligen. Med en SQCDP-tavla får du en konkret överblick på det allra viktigaste för dagen med möjlighet att rapportera åtgärder som sedan kan eskaleras upp i organisationen. Syftet är att identifiera och lösa problem, realisera möjligheter och styra din verksamhet mot de operativa målen.

Förslag på vad SQCDP-tavlan kan innehålla

Safety

 • Olyckor
 • Tillbud
 • Säkerhetsbrott
 • Osäkert arbete
 • Identifierade risker
 • Skadefria dagar

Quality

 • Avvikelser
 • Klagomål
 • Kvalitetsbrister

Delivery

 • Volym, plan/utfall
 • Leveransavvikelser
 • Ledtider

Cost

 • Kostnadsavvikelser
 • Avfall och återvinning
 • Övertidskostnader
 • Lagerkostnader

People

 • Motivation
 • Personalförändringar
 • Kunskapsmatris

Fördelar med en SQCDP-tavla

 • Bättre kontroll på resultatet i det dagliga arbetet
 • Ökat engagemang och säkerhetsmedvetenhet hos personalen
 • Bättre kontroll över förbättringsaktiviteter
 • Förbättrad kommunikation i verksamheten

1-3-10 sekundersregeln

SQCDP-tavlan ska vara ett enkelt sätt att se viktig information snabbt och görs vanligtvis genom 1-3-10 sekundersregeln.

Efter en sekund

Kunna identifiera att det har skett en avvikelse på tavlan. Incidenten ska vara tydligt visualiserad med en röd status på ett specifikt datum.

Efter tre sekunder

Kunna identifiera problemet samt se om en åtgärd har skapats.

Efter tio sekunder

Få en detaljerad översikt över åtgärden samt vem som ansvarar för den.

SQCDP, SQDIP, SKLEM eller +QLEH?

Bokstavskombinationen SQCDP kan variera och kombineras på olika sätt som SQDCP, SQDIP, SQCD, QDIP, +DIP (+ står för gröna korset) där kombinationen anpassas efter vilka fokusområden och nyckeltal som är viktiga för varje organisation och team. Den anpassningsbara och modulära designen ger vår plattform fantastiska möjligheter att samordna din organisations målsättningar och följa upp verksamhetens effektivitet och resultat.

Skapa unika tavlor från grunden eller använd färdiga mallar för att anpassa tavlor efter ert befintliga arbetssätt. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

More Like This